{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Språklig mångfald i klassrummet_0
Språklig mångfald i klassrummet
Språklig mångfald i klassrummet_0
 • Beskrivning
 • Information
I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara. Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I antologin Språklig mångfald i klassrummet visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med detta i klassrummet. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och specialskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs F6. Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ett problem som ska lösas och i stället öppnar våra ögon för de // tillgångar de för med sig. Jim Cummins, professor i språkvetenskap och föregångare inom forskning kring flerspråkighet och andraspråksutveckling. Innehåll Medverkande Förord Introduktion Åsa Wedin Flerspråkighet som resurs för lärande Åsa Wedin Transspråkande för förstärkt flerspråkighet Gudrun Svensson & Ann-Christin Torpsten Jag tycker det är bra med translanguaging Ann-Christin Torpsten & Gudrun Svensson Jag tror att det hjälper min hjärna att växa Jim Cummins Att arbeta med nyanlända på flera språk Anneli Wessman Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer Karin Allard

 • I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara. Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I antologin Språklig mångfald i klassrummet visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med detta i klassrummet. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och specialskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs F6. Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ett problem som ska lösas och i stället öppnar våra ögon för de // tillgångar de för med sig. Jim Cummins, professor i språkvetenskap och föregångare inom forskning kring flerspråkighet och andraspråksutveckling. Innehåll Medverkande Förord Introduktion Åsa Wedin Flerspråkighet som resurs för lärande Åsa Wedin Transspråkande för förstärkt flerspråkighet Gudrun Svensson & Ann-Christin Torpsten Jag tycker det är bra med translanguaging Ann-Christin Torpsten & Gudrun Svensson Jag tror att det hjälper min hjärna att växa Jim Cummins Att arbeta med nyanlända på flera språk Anneli Wessman Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer Karin Allard


 • Nettovikt: 0.3 kg

  Höjd: 21.1

  Bredd: 14.8

  Antal sidor: 158

  Författare: Åsa Wedin

Språklig mångfald i klassrummet
Produktnummer: BI_9789188149183

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK