{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning_0
Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning
Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning_0
 • Beskrivning
 • Information
Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning handlar om att i praktiken gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad. Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt. Praktisk klokhet, förmågan att i en situation bidra till allas välbefinnande och växande, beskriver kärnan i vad det innebär att vara bildad. Boken utgår från verkliga berättelser och tar upp områden som bildning och förståelse, praktisk bildning, yrkesbildning och moralisk bildning. Frågor som "Vad är en bra ledare och en bra förebild?" och "Vad är det som gör att en elev upplever skolan som meningsfull?" diskuteras. Berättelserna skildrar bland annat konfliktlösning på elevers egna villkor, hur lärare vänt utvecklingen i bråkiga klasser och vilken betydelse enkla förändringar i skolmiljön kan ha. Samtidigt beskriver boken praktiska ämnens mervärden och hur estetiska ämnen kan berika ämnesteoretiska. Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning vänder sig till blivande och verksamma lärare.Lyssna på Ruhi Tyson här:Skolverkets podcastavsnitt "Bildning genom lek och skapande i förskoleklass".Johanna Ställbergs podcast Talking to experts, avsnitt 50: "Motivation är att se meningen".Sagt om boken:"Med god struktur och för ämnet välanpassat språk beskrivs hur man i den teoretiska undervisningen mer bör integrera praktik för att uppnå bildningsorienterad elevutveckling."Ulf Viklund, BTJ-häfte nr 13, 2019

 • Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning handlar om att i praktiken gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad. Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt. Praktisk klokhet, förmågan att i en situation bidra till allas välbefinnande och växande, beskriver kärnan i vad det innebär att vara bildad. Boken utgår från verkliga berättelser och tar upp områden som bildning och förståelse, praktisk bildning, yrkesbildning och moralisk bildning. Frågor som "Vad är en bra ledare och en bra förebild?" och "Vad är det som gör att en elev upplever skolan som meningsfull?" diskuteras. Berättelserna skildrar bland annat konfliktlösning på elevers egna villkor, hur lärare vänt utvecklingen i bråkiga klasser och vilken betydelse enkla förändringar i skolmiljön kan ha. Samtidigt beskriver boken praktiska ämnens mervärden och hur estetiska ämnen kan berika ämnesteoretiska. Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning vänder sig till blivande och verksamma lärare.Lyssna på Ruhi Tyson här:Skolverkets podcastavsnitt "Bildning genom lek och skapande i förskoleklass".Johanna Ställbergs podcast Talking to experts, avsnitt 50: "Motivation är att se meningen".Sagt om boken:"Med god struktur och för ämnet välanpassat språk beskrivs hur man i den teoretiska undervisningen mer bör integrera praktik för att uppnå bildningsorienterad elevutveckling."Ulf Viklund, BTJ-häfte nr 13, 2019


 • Nettovikt: 0.45 kg

  Höjd: 22.8

  Bredd: 15.6

  Antal sidor: 239

  Författare: Ruhi Tyson

  Språk: sv

  bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning
Produktnummer: BI_9789127823969

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK