{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass_0
Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass_1
Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass
 • Beskrivning
 • Information
I Problemlösning som utgångspunkt visar författarna att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både elever och lärare, att låta matematikundervisningen utgå ifrån problemlösning. Det problemlösande arbetssättet är tydligt framskrivet i förskoleklassens syfte och centrala innehåll. I denna andra upplaga av boken visas den röda tråden och progressionen mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Förutom en introduktion till ett problemlösande arbetssätt presenteras genomförda problemuppgifter med tydliga kopplingar till styrdokumenten. Varje problemuppgift har testats och bearbetats med flertalet förskoleklasselever, och i boken finns förslag till fördjupning eller förenkling av problemuppgifterna. Boken inkluderar reflektioner från lärare som implementerat det problemlösande arbetssättet i sina förskoleklasser. Författarna ger också exempel på hur eleverna kan utvärdera både problemuppgifterna och det problemlösande arbetssättet. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola, förskoleklass och de tidiga skolåren. Sagt om boken"Boken är mycket användbar och inspirerande för direkt användning i verksamheten genom de tydliga instruktionerna, tips för förenkling och fördjupning av problemen vid behov. Uppgifterna är kopplade till styrdokumenten och i den här upplagan har elevernas val av lösningsstrategier beskrivits." Marianne Ericson, lektör, BTJ-häftet nr 13, 2019. "Här behandlas bland annat undervisningens inramning och den viktiga kommunikationen. Författarna presenterar ingående arbetet med sju olika problemuppgifter, både traditionella och så kallade rika problem samt situationer där barnen konstruerar egna uppgifter. Uppgifterna kopplas till förskolans och grundskolans styrdokument. Bokens layout är tilltalande och tillsammans med många fotografier och andra illustrationer blir den lättläst. Innehållsförteckningen är mycket detaljerad och bra. En högaktuell och inspirerande bok som för mig som undervisar på lågstadiet känns väldigt användbar. På ett enkelt sätt kan man anpassa uppgifterna till barn från fyra till nio år." Marianne Ericson, lektör, BTJ-häftet nr 6, 2016. "En riktig guldgruva för lärare i förskoleklass och de tidiga skolåren", skriver Nicklas Mörk i Tidningen Origo, december 2016. Om författarnaHanna Palmér och Jorryt van Bommel är båda två universitetslektorer i matematikdidaktik. På Linnéuniversitetet respektive Karlstads universitet arbetar de med forskning, lärarutbildning och uppdragsutbildning.

 • I Problemlösning som utgångspunkt visar författarna att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både elever och lärare, att låta matematikundervisningen utgå ifrån problemlösning. Det problemlösande arbetssättet är tydligt framskrivet i förskoleklassens syfte och centrala innehåll. I denna andra upplaga av boken visas den röda tråden och progressionen mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Förutom en introduktion till ett problemlösande arbetssätt presenteras genomförda problemuppgifter med tydliga kopplingar till styrdokumenten. Varje problemuppgift har testats och bearbetats med flertalet förskoleklasselever, och i boken finns förslag till fördjupning eller förenkling av problemuppgifterna. Boken inkluderar reflektioner från lärare som implementerat det problemlösande arbetssättet i sina förskoleklasser. Författarna ger också exempel på hur eleverna kan utvärdera både problemuppgifterna och det problemlösande arbetssättet. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola, förskoleklass och de tidiga skolåren. Sagt om boken"Boken är mycket användbar och inspirerande för direkt användning i verksamheten genom de tydliga instruktionerna, tips för förenkling och fördjupning av problemen vid behov. Uppgifterna är kopplade till styrdokumenten och i den här upplagan har elevernas val av lösningsstrategier beskrivits." Marianne Ericson, lektör, BTJ-häftet nr 13, 2019. "Här behandlas bland annat undervisningens inramning och den viktiga kommunikationen. Författarna presenterar ingående arbetet med sju olika problemuppgifter, både traditionella och så kallade rika problem samt situationer där barnen konstruerar egna uppgifter. Uppgifterna kopplas till förskolans och grundskolans styrdokument. Bokens layout är tilltalande och tillsammans med många fotografier och andra illustrationer blir den lättläst. Innehållsförteckningen är mycket detaljerad och bra. En högaktuell och inspirerande bok som för mig som undervisar på lågstadiet känns väldigt användbar. På ett enkelt sätt kan man anpassa uppgifterna till barn från fyra till nio år." Marianne Ericson, lektör, BTJ-häftet nr 6, 2016. "En riktig guldgruva för lärare i förskoleklass och de tidiga skolåren", skriver Nicklas Mörk i Tidningen Origo, december 2016. Om författarnaHanna Palmér och Jorryt van Bommel är båda två universitetslektorer i matematikdidaktik. På Linnéuniversitetet respektive Karlstads universitet arbetar de med forskning, lärarutbildning och uppdragsutbildning.


 • Bredd: 0.0

  Höjd: 0.0

  Nettovikt: 0.298 kg

  Antal Sidor: 125

  Författare: Hanna Palmér

  Bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Liber

Problemlösning som utgångspunkt : matematikundervisning i förskoleklass
Produktnummer: BI_9789147128822

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK