{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Ranbo Trädgård : Småskalig agroekologisk odling - för hållbar framtid_0
Ranbo Trädgård : Småskalig agroekologisk odling - för hållbar framtid
Ranbo Trädgård : Småskalig agroekologisk odling - för hållbar framtid_0
 • Beskrivning
 • Information
Boken handlar om att odla småskaligt och att använda den agroekologiska metoden. Med fortsatt växande befolkning i världen och där den största ekonomiska tillväxten nu sker i Asien så måste vi vara beredda på stora förändringar vare sig vi vill eller inte. Vi måste lära oss att odla för en hållbar framtid och att värna om vårt klimat. Med fortsatt växande befolkning i världen och där den största ekonomiska tillväxten nu sker i Asien så måste vi vara beredda på stora förändringar vare sig vi vill eller inte. Då är det bättre att börja lära sig nya, mer hållbara metoder nu, under kontrollerade former, än att tvingas till det under kaotiska förhållanden efter en större kris. Vi kommer peka på ett flertal tecken på att en sådan kan komma tidigare än vi vill tro. Få inte ångest nu, kasta boken på elden och stoppa huvudet i sanden eller något dylikt, för vi ska även peka på så mycket gott som kommer ur det här. Vi behöver dock inse att världen inte längre är så stor att vi, trots mycket prat om vi och dem, med industriell konkurrens på internationell och nationell nivå, oberoende är stark , osv idag alla är starkt beroende av varandra, uppknutna i ett och samma system där våra val och handlingar har direkt påverkan på människor och natur, även i andra länder och där varje individs strå, som på något sätt bidrar till en hållbarare stack för oss människor och natur, är viktigt. Det är inte auktoritet, utan önskan och strävan som driver, bygger och omvandlar civilisationer som mytologiforskaren Joseph Campbell uttrycker det. Därför är det oerhört viktigt att vi vet vad vi vill och att våra önskningar ligger inom ramen för vad vår planet klarar av. Så förutom att vänta på internationella och nationella initiativ kring skattestyrning, miljövänligare teknik, återvinning, återbruk osv. så är det oerhört viktigt att vi, både på individnivå och organiserat, tillsammans med andra, till att börja med utbildar oss i frågan, bryter egna negativa mönster och ifrågasätter generella destruktiva normer och sedan kräver förändringar från våra valda politiker och 2 näringslivets chefer. Många, speciellt unga, känner en klimatångest och det bästa sättet att bearbeta den är att lära sig fakta kring situationen och sedan att börja agera utifrån där man själv står. Den här boken fokuserar på ett sådant individuellt projekt en ekologisk småskalig odling, dels som ett praktiskt exempel på hur mycket man kan öka välbefinnandet på individuell nivå och dels som ett pedagogiskt exempel utifrån vilket vi kan belysa olika problem i dagens resurshantering kring odling och livsmedelsproduktion samt även hur insatserna i det lilla ändå kopplar till och bidrar till FN:s 17 uppsatta hållbarhetsmål. Mål som inte bara är önskvärda utan absolut nödvändiga att nå. Boken har alltså tre syften. Den kan dels ses som en sammanställning av FN:s 17 hållbarhetsmål och de så kallade 9 Planetära Gränserna med hänvisningar till var man kan läsa mer om dem och de bakomliggande problemen, dels som en mer djuplodande beskrivning kring de problem som är kopplade till minskad biologisk mångfald och hur en småskalig ekologisk grönsaksodling bemöter flera av dessa problem samt slutligen, och kanske mest komplett, som en, förhoppningsfullt, inspirerande läsning kring hur rofyllt, givande och befriande det är att starta en dylik odling och som en praktisk handledning för hur du själv kan bygga upp en egen sådan. Men odling och konsumtion av mat är bara en aspekt av vår livsstil som vi måste förändra. Det finns många fler grundläggande aspekter i vår livsstil, såsom boende, transporter, kläder, energi, fritid, jobb som skulle behöva en liknande översyn och där andra enskilda projekt skulle kunna fungera som belysande exempel som också kopplas till de 17 hållbarhetsmålen. Därför hoppas jag att min berättelse inspirerar fler till att välja sitt område som på motsvarande sätt ligger dem varmt om hjärtat för att där börja visa vägen till en stabilare och på alla vis hållbarare värld och livsmiljö för oss och kommande generationer människor, växter och djur.Karmhag, Julia Ranbo trädgårdar Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2019. Lektör Bodil Enoksson Recension Karmhags är familjen som flyttade ut på landet och numera driver café och odlar det mesta av maten själva. Det är en bok fylld av fakta om människans miljöpåverkan under olika tider och i olika delar av världen. ...Boken är del i en booXperience, vilket innebär att man kan/bör läsa den tillsammans med webbsidor. .. Boken är inte helt lättläst, med en enda spalt på breda sidor och ett flertal meningar med över 50 ord. I en kalender från 2018 får man följa arbetet på gården. Och verksamheten där imponerar, liksom odlarnas entusiasm, uppfinningsrikedom och kunskap. Trevliga färgfoton från verksamheten illustrerar.

 • Boken handlar om att odla småskaligt och att använda den agroekologiska metoden. Med fortsatt växande befolkning i världen och där den största ekonomiska tillväxten nu sker i Asien så måste vi vara beredda på stora förändringar vare sig vi vill eller inte. Vi måste lära oss att odla för en hållbar framtid och att värna om vårt klimat. Med fortsatt växande befolkning i världen och där den största ekonomiska tillväxten nu sker i Asien så måste vi vara beredda på stora förändringar vare sig vi vill eller inte. Då är det bättre att börja lära sig nya, mer hållbara metoder nu, under kontrollerade former, än att tvingas till det under kaotiska förhållanden efter en större kris. Vi kommer peka på ett flertal tecken på att en sådan kan komma tidigare än vi vill tro. Få inte ångest nu, kasta boken på elden och stoppa huvudet i sanden eller något dylikt, för vi ska även peka på så mycket gott som kommer ur det här. Vi behöver dock inse att världen inte längre är så stor att vi, trots mycket prat om vi och dem, med industriell konkurrens på internationell och nationell nivå, oberoende är stark , osv idag alla är starkt beroende av varandra, uppknutna i ett och samma system där våra val och handlingar har direkt påverkan på människor och natur, även i andra länder och där varje individs strå, som på något sätt bidrar till en hållbarare stack för oss människor och natur, är viktigt. Det är inte auktoritet, utan önskan och strävan som driver, bygger och omvandlar civilisationer som mytologiforskaren Joseph Campbell uttrycker det. Därför är det oerhört viktigt att vi vet vad vi vill och att våra önskningar ligger inom ramen för vad vår planet klarar av. Så förutom att vänta på internationella och nationella initiativ kring skattestyrning, miljövänligare teknik, återvinning, återbruk osv. så är det oerhört viktigt att vi, både på individnivå och organiserat, tillsammans med andra, till att börja med utbildar oss i frågan, bryter egna negativa mönster och ifrågasätter generella destruktiva normer och sedan kräver förändringar från våra valda politiker och 2 näringslivets chefer. Många, speciellt unga, känner en klimatångest och det bästa sättet att bearbeta den är att lära sig fakta kring situationen och sedan att börja agera utifrån där man själv står. Den här boken fokuserar på ett sådant individuellt projekt en ekologisk småskalig odling, dels som ett praktiskt exempel på hur mycket man kan öka välbefinnandet på individuell nivå och dels som ett pedagogiskt exempel utifrån vilket vi kan belysa olika problem i dagens resurshantering kring odling och livsmedelsproduktion samt även hur insatserna i det lilla ändå kopplar till och bidrar till FN:s 17 uppsatta hållbarhetsmål. Mål som inte bara är önskvärda utan absolut nödvändiga att nå. Boken har alltså tre syften. Den kan dels ses som en sammanställning av FN:s 17 hållbarhetsmål och de så kallade 9 Planetära Gränserna med hänvisningar till var man kan läsa mer om dem och de bakomliggande problemen, dels som en mer djuplodande beskrivning kring de problem som är kopplade till minskad biologisk mångfald och hur en småskalig ekologisk grönsaksodling bemöter flera av dessa problem samt slutligen, och kanske mest komplett, som en, förhoppningsfullt, inspirerande läsning kring hur rofyllt, givande och befriande det är att starta en dylik odling och som en praktisk handledning för hur du själv kan bygga upp en egen sådan. Men odling och konsumtion av mat är bara en aspekt av vår livsstil som vi måste förändra. Det finns många fler grundläggande aspekter i vår livsstil, såsom boende, transporter, kläder, energi, fritid, jobb som skulle behöva en liknande översyn och där andra enskilda projekt skulle kunna fungera som belysande exempel som också kopplas till de 17 hållbarhetsmålen. Därför hoppas jag att min berättelse inspirerar fler till att välja sitt område som på motsvarande sätt ligger dem varmt om hjärtat för att där börja visa vägen till en stabilare och på alla vis hållbarare värld och livsmiljö för oss och kommande generationer människor, växter och djur.Karmhag, Julia Ranbo trädgårdar Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2019. Lektör Bodil Enoksson Recension Karmhags är familjen som flyttade ut på landet och numera driver café och odlar det mesta av maten själva. Det är en bok fylld av fakta om människans miljöpåverkan under olika tider och i olika delar av världen. ...Boken är del i en booXperience, vilket innebär att man kan/bör läsa den tillsammans med webbsidor. .. Boken är inte helt lättläst, med en enda spalt på breda sidor och ett flertal meningar med över 50 ord. I en kalender från 2018 får man följa arbetet på gården. Och verksamheten där imponerar, liksom odlarnas entusiasm, uppfinningsrikedom och kunskap. Trevliga färgfoton från verksamheten illustrerar.


 • Höjd: 20.0

  Bredd: 20.0

  Nettovikt: 0.52 kg

  Antal sidor: 196

  Författare: Julia Karmhag

  bokformulär: Paperback / softback

  Språk: sv, sv

  Förlag: Bokförlaget K&R

Ranbo Trädgård : Småskalig agroekologisk odling - för hållbar framtid
Produktnummer: BI_9789185903979

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK