{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Att undervisa för livslångt lärande : didaktiska perspektiv_0
Att undervisa för livslångt lärande : didaktiska perspektiv
Att undervisa för livslångt lärande : didaktiska perspektiv_0
 • Beskrivning
 • Information
Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet - ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid.Skolan har ansvar att rusta eleverna för en alltmer komplex och global värld. Varje individ behöver också få förutsättningar att ta aktivt ansvar för ett hållbart liv och demokratiskt samhälle. Att undervisa för livslångt lärande visar hur du kan undervisa på ett sätt som överensstämmer med FN:s och EU:s riktlinjer för livslångt lärande inom följande områden: läs- och skrivkunnighet flerspråkighet matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik digital kompetens personlig och social kompetens samt kompetens att lära att lära medborgarskapskompetens entreprenörskompetens kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar. Varje område behandlas i varsitt kapitel och kopplas till rikligt med undervisningsverktyg. De modeller som presenteras är evidensbaserade och lätta att omsätta till klassrumspraktik. Boken vänder sig till studerande och verksamma lärare i alla ämnen, men är i första hand anpassad efter undervisning i F-6. Sagt om boken: "Den här gången har hon [Barbro Westlund] tagit ett helhetsgrepp på undervisningen och skrivit om de nödvändiga förutsättningarna för livslångt lärande; vad barn behöver för att lyckas både i skolämnena och i livet. En viktig bok för alla lärare att läsa och samtala om!"Sara Persson, lärare i Gunnebo skola, tilldelades Svensklärarpriset 2019, författare och föreläsare"48 praktiknära undervisningsmodeller inspirerar och gör boken högst tillämpbar i klassrummet!"Nina Danielsson, lärare i Farsta grundskola"Författaren ger även många evidensbaserade tips på vad de kan göra i klassrummet. Texten torde intressera målgruppen genom att vara en övergripande diskussion om vad eleverna bör lära sig under sin skolgång."Linus Björk, BTJ-häftet nr 5, 2020"I boken presenteras ämnes- och allmändidaktiska kompetenser som kan ses som enskilda styrkor, men som i samspel också befruktar varandra!"Katarina Herrlin, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet, tilldelades Ingvar Lundbergpriset 2016, författare och föreläsare

 • Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet - ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid.Skolan har ansvar att rusta eleverna för en alltmer komplex och global värld. Varje individ behöver också få förutsättningar att ta aktivt ansvar för ett hållbart liv och demokratiskt samhälle. Att undervisa för livslångt lärande visar hur du kan undervisa på ett sätt som överensstämmer med FN:s och EU:s riktlinjer för livslångt lärande inom följande områden: läs- och skrivkunnighet flerspråkighet matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik digital kompetens personlig och social kompetens samt kompetens att lära att lära medborgarskapskompetens entreprenörskompetens kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar. Varje område behandlas i varsitt kapitel och kopplas till rikligt med undervisningsverktyg. De modeller som presenteras är evidensbaserade och lätta att omsätta till klassrumspraktik. Boken vänder sig till studerande och verksamma lärare i alla ämnen, men är i första hand anpassad efter undervisning i F-6. Sagt om boken: "Den här gången har hon [Barbro Westlund] tagit ett helhetsgrepp på undervisningen och skrivit om de nödvändiga förutsättningarna för livslångt lärande; vad barn behöver för att lyckas både i skolämnena och i livet. En viktig bok för alla lärare att läsa och samtala om!"Sara Persson, lärare i Gunnebo skola, tilldelades Svensklärarpriset 2019, författare och föreläsare"48 praktiknära undervisningsmodeller inspirerar och gör boken högst tillämpbar i klassrummet!"Nina Danielsson, lärare i Farsta grundskola"Författaren ger även många evidensbaserade tips på vad de kan göra i klassrummet. Texten torde intressera målgruppen genom att vara en övergripande diskussion om vad eleverna bör lära sig under sin skolgång."Linus Björk, BTJ-häftet nr 5, 2020"I boken presenteras ämnes- och allmändidaktiska kompetenser som kan ses som enskilda styrkor, men som i samspel också befruktar varandra!"Katarina Herrlin, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet, tilldelades Ingvar Lundbergpriset 2016, författare och föreläsare


 • Höjd: 24.0

  Bredd: 17.5

  Antal sidor: 216

  Nettovikt: 0.434 kg

  Författare: Barbro Westlund

  Språk: sv

  bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Att undervisa för livslångt lärande : didaktiska perspektiv
Produktnummer: BI_9789127826878

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK