{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Alnarpsliv_0
Alnarpsliv
Alnarpsliv_0
 • Beskrivning
 • Information
Alnarp är ett vackert parkområde med trädgårdar och historisk bebyggelse i Lomma kommun, Skåne, som bland annat är en av Sveriges lantbruksuniversitets campusorter. Här finns också parker öppna för allmänheten, trädgårdar för rehabilitering och Skånes lantbruksmuseum. Den vackra egendomen Alnarps historia är känd ända sedan 1314. Under den danska tiden tillhörde egendomen olika adelssläkter. När Skåne blir svenskt 1658 förlänas Alnarp till riksmarskalken Gabriel Gabrielsson Oxenstierna. Efter hans död 1674 blir Alnarp löneboställe, först för guvernören över Skåne, senare för landshövdingen i Malmöhus län. Här har funnits ett äldre slott, som revs i slutet av 1700-talet. År 1857 beslutar riksdagen att det skall inrättas ett lantbruksinstitut på Alnarp. Det nya slottet, som ritats av den danske arkitekten Ferdinand Meldahl, invigs 1862, samma år som den första agronomkursen tas emot. Under institutets första decennier görs stora insatser för att förvandla Alnarp till en mönstergård. Boken Alnarpsliv spänner över flera decennier: från den äldre historien som storgods till lantbruksinstitut och mönsterjordbruk, mejerier och den veterinära verksamheten fram till dagens verksamhet, koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, lantbruk och sydsvenskt skogsbruk. Boken handlar även om arkitekturen, planläggningen av trädgårdarna och parkerna samt växtligheten. Vi möter också människorna som har bott och varit verksamma på Alnarp genom tiderna: mjölkerskor och annan personal ute och inne, lärlingar, elever och studenter, lärare och forskare. Boken är rikligt illustrerad med historiska bilder samt nytagna bilder av byggnader, park, trädgård och landskap. Om författarna: Boel Sandskär är hortonom och har disputerat på äppleskorv och skadegörare i ekologisk äppelodling. Hon har varit verksam på Alnarp sedan 1995. Nu jobbar hon med trädgårdsutbildningar vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp. Hon har tidigare utkommit med flertalet böcker inom ramen för sin verksamhet, till exempel Skadegörare i trädgården. Göran Kritz är agronom och har forskat och undervisat i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna och från 1988 på Alnarp. Avhandlingen rörde såbäddarnas fysikaliska förhållanden vid vårsådd. Han har medverkat i flertalet publikationer, både inom sitt forskningsområde och i historiskaböcker, bland annat Ultunaprofiler. Han förestod även Alnarpsmuseerna under flertalet år.

 • Alnarp är ett vackert parkområde med trädgårdar och historisk bebyggelse i Lomma kommun, Skåne, som bland annat är en av Sveriges lantbruksuniversitets campusorter. Här finns också parker öppna för allmänheten, trädgårdar för rehabilitering och Skånes lantbruksmuseum. Den vackra egendomen Alnarps historia är känd ända sedan 1314. Under den danska tiden tillhörde egendomen olika adelssläkter. När Skåne blir svenskt 1658 förlänas Alnarp till riksmarskalken Gabriel Gabrielsson Oxenstierna. Efter hans död 1674 blir Alnarp löneboställe, först för guvernören över Skåne, senare för landshövdingen i Malmöhus län. Här har funnits ett äldre slott, som revs i slutet av 1700-talet. År 1857 beslutar riksdagen att det skall inrättas ett lantbruksinstitut på Alnarp. Det nya slottet, som ritats av den danske arkitekten Ferdinand Meldahl, invigs 1862, samma år som den första agronomkursen tas emot. Under institutets första decennier görs stora insatser för att förvandla Alnarp till en mönstergård. Boken Alnarpsliv spänner över flera decennier: från den äldre historien som storgods till lantbruksinstitut och mönsterjordbruk, mejerier och den veterinära verksamheten fram till dagens verksamhet, koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, lantbruk och sydsvenskt skogsbruk. Boken handlar även om arkitekturen, planläggningen av trädgårdarna och parkerna samt växtligheten. Vi möter också människorna som har bott och varit verksamma på Alnarp genom tiderna: mjölkerskor och annan personal ute och inne, lärlingar, elever och studenter, lärare och forskare. Boken är rikligt illustrerad med historiska bilder samt nytagna bilder av byggnader, park, trädgård och landskap. Om författarna: Boel Sandskär är hortonom och har disputerat på äppleskorv och skadegörare i ekologisk äppelodling. Hon har varit verksam på Alnarp sedan 1995. Nu jobbar hon med trädgårdsutbildningar vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp. Hon har tidigare utkommit med flertalet böcker inom ramen för sin verksamhet, till exempel Skadegörare i trädgården. Göran Kritz är agronom och har forskat och undervisat i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna och från 1988 på Alnarp. Avhandlingen rörde såbäddarnas fysikaliska förhållanden vid vårsådd. Han har medverkat i flertalet publikationer, både inom sitt forskningsområde och i historiskaböcker, bland annat Ultunaprofiler. Han förestod även Alnarpsmuseerna under flertalet år.


 • Höjd: 26.5

  Bredd: 22.7

  Antal sidor: 235

  Nettovikt: 1.262 kg

  Författare: Boel Sandskär

  bokformulär: Hardback

  Språk: sv

  Förlag: Bokförlaget Arena

Alnarpsliv
Produktnummer: BI_9789178435173

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK