{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
20-talisterna_0
20-talisterna
20-talisterna_0
 • Beskrivning
 • Information
På omslaget till 20TALs allra första nummer blickar poeten Ellen Nordmark ut mot horisonten, iklädd textilkonstnären Elmina Ekmans storslagna mantel. Det är sent i världen, men det spirar också i vår tid. Nya röster är på väg för att träda ut och formulera vad de ser och vill förändra. När tidskriften är på väg in i sitt femte decennium samlar 20TAL unga poeter och prosaister i det 144 sidor tjocka numret »20-talisterna«. »Allt som en gång tedde sig slutgiltigt blir ständigt omvandlat«, citerar den till hösten romandebuterande Hanna Johansson ur Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt. I essän »Till det möjligas konst«, om 20-talet och den nya tiden – som verkligen blev en ny tid – reflekterar hon över människans och världens dolda potential. I 20TAL nr 1 vill vi lyfta fram denna potential bland 2020-talets nya röster, och även diskutera möjligheterna och bristerna inom den offentlighet de kommer verka inom. Bland numrets medverkande författare märks många olikartade röster och perspektiv. Mimounah Almas lyriska prosa utgör en minnesresa som följer jagets sökande efter sina rötter. Hos Kristoffer Appelvik Lax queera metafysik möter vi ett andlöst famlande efter något som kanske inte går att sätta ord på. Poeten Nicole Charro gestaltar med skärpa och direkthet mellanförskapets uttryck på arbetsplatsen och i konstvärlden. Henry Songs iakttagande poesi dröjer vid vardagens små betänkligheter, och reflekterar över olikheter. Numret avslutas med en novell av Anna Lundvik, där en hembygdsförenings återuppförda kolmila fungerar som en pyrande katalysator. Vidare möts kritikern Victoria Greve och poeterna David Zimmerman och Ellen Nordmark i ett samtal om vilka utmaningar och erövringar som väntar den svenska litteraturen framöver. Essäisten Agri Ismaïl diskuterar den aktuella frågan om vems röster en författare egentligen får skriva med. En AI-diktare tolkar Elis Monteverde Burraus poesi, vilket belyser hur poesi kan skrivas och läsas i framtiden. Frågan fördjupas ytterligare i en av numrets essäer, »2020-talets hyvelbänk«, av forskaren Julia Pennlert. I ett samtal om konst och aktivism möter Fanny Wendt Höjer den mexikanska perfomancekonstnären och transaktivisten Lia García på Zona Macos konstmässa i Mexico. I »20-talisterna« introduceras även två av samtidens unga starka internationella poeter. Den ryska författaren Galina Rymbu presenteras i en kortessä av Ida Börjel och med dikter i översättning av Mikael Nydahl och Ida Börjel. Författaren Elisa Gabbert, från USA, medverkar med en essä och långdikt i översättning av Clemens Altgård.

 • På omslaget till 20TALs allra första nummer blickar poeten Ellen Nordmark ut mot horisonten, iklädd textilkonstnären Elmina Ekmans storslagna mantel. Det är sent i världen, men det spirar också i vår tid. Nya röster är på väg för att träda ut och formulera vad de ser och vill förändra. När tidskriften är på väg in i sitt femte decennium samlar 20TAL unga poeter och prosaister i det 144 sidor tjocka numret »20-talisterna«. »Allt som en gång tedde sig slutgiltigt blir ständigt omvandlat«, citerar den till hösten romandebuterande Hanna Johansson ur Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt. I essän »Till det möjligas konst«, om 20-talet och den nya tiden – som verkligen blev en ny tid – reflekterar hon över människans och världens dolda potential. I 20TAL nr 1 vill vi lyfta fram denna potential bland 2020-talets nya röster, och även diskutera möjligheterna och bristerna inom den offentlighet de kommer verka inom. Bland numrets medverkande författare märks många olikartade röster och perspektiv. Mimounah Almas lyriska prosa utgör en minnesresa som följer jagets sökande efter sina rötter. Hos Kristoffer Appelvik Lax queera metafysik möter vi ett andlöst famlande efter något som kanske inte går att sätta ord på. Poeten Nicole Charro gestaltar med skärpa och direkthet mellanförskapets uttryck på arbetsplatsen och i konstvärlden. Henry Songs iakttagande poesi dröjer vid vardagens små betänkligheter, och reflekterar över olikheter. Numret avslutas med en novell av Anna Lundvik, där en hembygdsförenings återuppförda kolmila fungerar som en pyrande katalysator. Vidare möts kritikern Victoria Greve och poeterna David Zimmerman och Ellen Nordmark i ett samtal om vilka utmaningar och erövringar som väntar den svenska litteraturen framöver. Essäisten Agri Ismaïl diskuterar den aktuella frågan om vems röster en författare egentligen får skriva med. En AI-diktare tolkar Elis Monteverde Burraus poesi, vilket belyser hur poesi kan skrivas och läsas i framtiden. Frågan fördjupas ytterligare i en av numrets essäer, »2020-talets hyvelbänk«, av forskaren Julia Pennlert. I ett samtal om konst och aktivism möter Fanny Wendt Höjer den mexikanska perfomancekonstnären och transaktivisten Lia García på Zona Macos konstmässa i Mexico. I »20-talisterna« introduceras även två av samtidens unga starka internationella poeter. Den ryska författaren Galina Rymbu presenteras i en kortessä av Ida Börjel och med dikter i översättning av Mikael Nydahl och Ida Börjel. Författaren Elisa Gabbert, från USA, medverkar med en essä och långdikt i översättning av Clemens Altgård.


 • Antal sidor: 144

  Nettovikt: 0.64 kg

  Språk: sv

  bokformulär: Pamphlet

  Förlag: 20TAL Bok

20-talisterna
Produktnummer: BI_9789186955212

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK