{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa : ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen_0
Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa : ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen
Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa : ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen_0
 • Beskrivning
 • Information
Ett lättillgängligt fördjupningsmaterial som går igenom barnets rätt till bästa uppneåliga hälsa utifrån barnkonventionen, patientlagen, kriterier för barnanpassad vård samt NOBAB-standard för barnets rättigheter inom vården. Tillsammans skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård, tandvård och elevhälsan. Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret i det dagliga arbetet. För att skapa en fördjupad förståelse inkluderar detta material därför de tolkningar som FN:s Barnrättskommitté har gjort av innehållet i barnkonventionen genom 24 Allmänna kommentarer, samt UNICEF:s handbok om implementeringen av barnkonventionen. Dessutom inkluderas resonemanget från Regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag för att förtydliga hur patientlagen är tänkt att implementeras. Det är inte rimligt att förvänta sig att yrkesverksamma som arbetar med barns hälsa på olika sätt har tid att läsa igenom alla dessa dokument och sålla ut det som är relevant just för dem. Detta fördjupningsmaterial bidrar därför med en lättillgänglig och strukturerad information om vad barnkonventionens artiklar innehåller i relation till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Materialet inkluderar även NOBAB Standard om barnets rättigheter och behov inom hälso- och sjukvården samt de kriterier för barnanpassad vård som är framtaget av Nätverket Barnanpassad Vård. Modellen ’Barnanpassad vård’ är ett förslag på tydliga mätbara kriterier som utgår från Patientlagen, barnkonventionen, NOBAB Standard samt den europeiska motsvarigheten EACH. Båda dessa material presenteras dels fördelade i boken utifrån innehåll, dels i sin helhet i slutet av boken. Sist finns Region Kronobergs informationsmaterial för barn om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården. Även om det för enkelhetens skull står ’hälso- och sjukvård’ genomgående i dokumentet så innefattas all vård och behandling som ges inom hälso- och sjukvård, tandvård och elevvård av både offentliga och privata aktörer. Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur barnkonventionen och patientlagen relaterar till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

 • Ett lättillgängligt fördjupningsmaterial som går igenom barnets rätt till bästa uppneåliga hälsa utifrån barnkonventionen, patientlagen, kriterier för barnanpassad vård samt NOBAB-standard för barnets rättigheter inom vården. Tillsammans skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård, tandvård och elevhälsan. Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret i det dagliga arbetet. För att skapa en fördjupad förståelse inkluderar detta material därför de tolkningar som FN:s Barnrättskommitté har gjort av innehållet i barnkonventionen genom 24 Allmänna kommentarer, samt UNICEF:s handbok om implementeringen av barnkonventionen. Dessutom inkluderas resonemanget från Regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag för att förtydliga hur patientlagen är tänkt att implementeras. Det är inte rimligt att förvänta sig att yrkesverksamma som arbetar med barns hälsa på olika sätt har tid att läsa igenom alla dessa dokument och sålla ut det som är relevant just för dem. Detta fördjupningsmaterial bidrar därför med en lättillgänglig och strukturerad information om vad barnkonventionens artiklar innehåller i relation till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Materialet inkluderar även NOBAB Standard om barnets rättigheter och behov inom hälso- och sjukvården samt de kriterier för barnanpassad vård som är framtaget av Nätverket Barnanpassad Vård. Modellen ’Barnanpassad vård’ är ett förslag på tydliga mätbara kriterier som utgår från Patientlagen, barnkonventionen, NOBAB Standard samt den europeiska motsvarigheten EACH. Båda dessa material presenteras dels fördelade i boken utifrån innehåll, dels i sin helhet i slutet av boken. Sist finns Region Kronobergs informationsmaterial för barn om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården. Även om det för enkelhetens skull står ’hälso- och sjukvård’ genomgående i dokumentet så innefattas all vård och behandling som ges inom hälso- och sjukvård, tandvård och elevvård av både offentliga och privata aktörer. Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur barnkonventionen och patientlagen relaterar till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa.


 • Bredd: 21.0

  Nettovikt: 0.35 kg

  Höjd: 29.7

  Antal sidor: 97

  Författare: Susann Swärd

  bokformulär: Hardback

  Språk: sv

  Förlag: Rättighetsfokus

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa : ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen
Produktnummer: BI_9789198227970

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK