{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Uppdrag chef_0
Uppdrag chef
Uppdrag chef_0
 • Beskrivning
 • Information
En militär chef i utlandstjänst måste kunna agera och ta ansvar för händelseförlopp som man själv inte fullt ut kan kontrollera eller påverka. Samme chef behöver vara beredd på att kunna hantera svårbedömda situationer och verka i motsägelsefulla sammanhang. Ofta i lägen där inga lösningar är givna på förhand och där det gäller att kunna lita på sitt omdöme. I boken Uppdrag Chef beskriver åtta svenska militära chefer sina erfarenheter av prövande och moraliskt utmanande situationer. De intervjuade representerar befattningar från bataljonschef till Force Commander. Bokens fotografier är tagna av soldater och officerare under deras missioner i Bosnien, Kosovo, Kongo och Afghanistan. Syftet med boken Uppdrag Chef är att stimulera till samtal och reflektion om militärt yrkeskunnande i internationella insatser. Lotta Victor Tillberg har intervjuat Hans Ilis-Alm, Anders Brännström, Ulf Henricsson, Olof Granander, Hans Håkansson, Jan-Gunnar Isberg, Mats Ström och Bo Wranker. Peter Tillberg är projektledare för forskningsprojektet Våldsutövning och modern militär professionalism där intervjuerna ingår samt är bildredaktör i boken Uppdrag Chef. Boken är en del av ett pågående forskningsprojekt om modern militär profession och genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Detta arbete sker inom Centrum för Studier av Militär och Samhälle, CSMS. CSMS är ett forum för främjande och utbyte av universitetsbaserad forskning om militära organisationer och civil-militära relationer.

 • En militär chef i utlandstjänst måste kunna agera och ta ansvar för händelseförlopp som man själv inte fullt ut kan kontrollera eller påverka. Samme chef behöver vara beredd på att kunna hantera svårbedömda situationer och verka i motsägelsefulla sammanhang. Ofta i lägen där inga lösningar är givna på förhand och där det gäller att kunna lita på sitt omdöme. I boken Uppdrag Chef beskriver åtta svenska militära chefer sina erfarenheter av prövande och moraliskt utmanande situationer. De intervjuade representerar befattningar från bataljonschef till Force Commander. Bokens fotografier är tagna av soldater och officerare under deras missioner i Bosnien, Kosovo, Kongo och Afghanistan. Syftet med boken Uppdrag Chef är att stimulera till samtal och reflektion om militärt yrkeskunnande i internationella insatser. Lotta Victor Tillberg har intervjuat Hans Ilis-Alm, Anders Brännström, Ulf Henricsson, Olof Granander, Hans Håkansson, Jan-Gunnar Isberg, Mats Ström och Bo Wranker. Peter Tillberg är projektledare för forskningsprojektet Våldsutövning och modern militär professionalism där intervjuerna ingår samt är bildredaktör i boken Uppdrag Chef. Boken är en del av ett pågående forskningsprojekt om modern militär profession och genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Detta arbete sker inom Centrum för Studier av Militär och Samhälle, CSMS. CSMS är ett forum för främjande och utbyte av universitetsbaserad forskning om militära organisationer och civil-militära relationer.


 • Antal sidor: 0

  Nettovikt: 0.0 kg

  Bredd: 0.0

  Höjd: 0.0

  Författare: Lotta Victor Tillberg

Uppdrag chef
Produktnummer: BI_9789186837068

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK