{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi_0
AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi
AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi_0
 • Beskrivning
 • Information
Detta är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter, upplagd i fyra delar:Organisationspsykologisk konsultation ger en bakgrund till konsultarbetet, presenterar olika konsultroller och diskuterar relationen mellan klient och konsult.Kartläggning o ch utredning behandlar olika former av diagnostik på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå - från insamling och analys av data till den muntliga och skriftliga avrapporteringen.Interventioner beskriver olika insatser med fokus på individen, chefshandledning, facilitering av dialogmöten och konflikthantering.Rummet och andra hjälptekniker uppmärksammar dels den fysiska miljön som en underlättande faktor i konsultarbetet, dels konkreta verktyg och tekniker som stöd i olika interventioner.Boken vänder sig först och främst till blivande och verksamma arbets- och organisationskonsulter, såväl extern- som internkonsulter, men också till deras kunder, vanligtvis chefer.Ingela Thylefors (red.) är leg. psykolog och docent med en specialisering inom arbets- och organisationspsykologi, knuten till Göteborgs universitet och verksam i eget företag. Hon är författare till flera uppskattade verk inom sitt område.Medförfattarna Olle Persson, Frank Stenman, Birgitta Lönnebo, Maria Wramsten Wilmar, Filip Lindkvist och Fredrik Soljevik har alla mångårig erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi.Sagt om boken:"Syftet med boken är dels att bidra till en gemensam yrkesidentitet för A/O-psykologiska konsulter, dels att hjälpa konsulten att hitta sin egenart, ett arbetsområde och ett arbetssätt som låter den egna personligheten, de egna intressena, komma till uttryck. Helt enkelt bli mer av sig själv utan att behöva ge avkall på den professionella identiteten."Ingela Thylefors"Ingela Thylefors, den svenska nestorn inom arbets- och organisationspsykologi, har sammanställt en handbok med hjälp av sex kollegor inom fältet. ... Som alla böcker av Thylefors är den grundad i en gedigen teoretisk och praktisk kunskap. Utöver det är boken kryddad med uppriktiga reflektioner från ett långt yrkesliv. ... Jag kan varmt rekommendera boken till studenter, chefer, fackliga representanter och konsulter."David Meden, BTJ-häftet nr 12, 2020

 • Detta är en gedigen handbok för arbets- och organisationspsykologiska konsulter, upplagd i fyra delar:Organisationspsykologisk konsultation ger en bakgrund till konsultarbetet, presenterar olika konsultroller och diskuterar relationen mellan klient och konsult.Kartläggning o ch utredning behandlar olika former av diagnostik på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå - från insamling och analys av data till den muntliga och skriftliga avrapporteringen.Interventioner beskriver olika insatser med fokus på individen, chefshandledning, facilitering av dialogmöten och konflikthantering.Rummet och andra hjälptekniker uppmärksammar dels den fysiska miljön som en underlättande faktor i konsultarbetet, dels konkreta verktyg och tekniker som stöd i olika interventioner.Boken vänder sig först och främst till blivande och verksamma arbets- och organisationskonsulter, såväl extern- som internkonsulter, men också till deras kunder, vanligtvis chefer.Ingela Thylefors (red.) är leg. psykolog och docent med en specialisering inom arbets- och organisationspsykologi, knuten till Göteborgs universitet och verksam i eget företag. Hon är författare till flera uppskattade verk inom sitt område.Medförfattarna Olle Persson, Frank Stenman, Birgitta Lönnebo, Maria Wramsten Wilmar, Filip Lindkvist och Fredrik Soljevik har alla mångårig erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi.Sagt om boken:"Syftet med boken är dels att bidra till en gemensam yrkesidentitet för A/O-psykologiska konsulter, dels att hjälpa konsulten att hitta sin egenart, ett arbetsområde och ett arbetssätt som låter den egna personligheten, de egna intressena, komma till uttryck. Helt enkelt bli mer av sig själv utan att behöva ge avkall på den professionella identiteten."Ingela Thylefors"Ingela Thylefors, den svenska nestorn inom arbets- och organisationspsykologi, har sammanställt en handbok med hjälp av sex kollegor inom fältet. ... Som alla böcker av Thylefors är den grundad i en gedigen teoretisk och praktisk kunskap. Utöver det är boken kryddad med uppriktiga reflektioner från ett långt yrkesliv. ... Jag kan varmt rekommendera boken till studenter, chefer, fackliga representanter och konsulter."David Meden, BTJ-häftet nr 12, 2020


 • Höjd: 24.6

  Bredd: 17.6

  Antal sidor: 319

  Nettovikt: 0.719 kg

  Författare: Ingela Thylefors

  Språk: sv

  bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Natur & Kultur Akademisk

AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi
Produktnummer: BI_9789127826632

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK