{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt_0
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt_0
 • Beskrivning
 • Information
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen en översikt behandlar på ett föredömligt lättfattligt och praktiskt användbart sätt reglerna för utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen. Exempel på frågor som behandlas är: När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske? Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering? När kan en omvänd bevisbörda tillämpas? Vilket beviskrav gäller i några vanliga måltyper såsom skatt, migration och socialförsäkring? Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. övervägande skäl, sannolikt och klart framgår? Hur gör man en korrekt bevisprövning? Hur värderas enskilda bevis? När är beviskravet uppfyllt?Översiktlig kunskap om dessa frågor är oundgängligt för alla som kommer i kontakt med förvaltningsprocesser. Boken bör därför ligga på varje persons skrivbord som arbetar med förvaltningsprocesser såsom partsombud eller domare. Boken är också lämplig för undervisningsändamål vid lärosäten och domstolar.

 • Bevisfrågor i förvaltningsprocessen en översikt behandlar på ett föredömligt lättfattligt och praktiskt användbart sätt reglerna för utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen. Exempel på frågor som behandlas är: När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske? Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering? När kan en omvänd bevisbörda tillämpas? Vilket beviskrav gäller i några vanliga måltyper såsom skatt, migration och socialförsäkring? Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. övervägande skäl, sannolikt och klart framgår? Hur gör man en korrekt bevisprövning? Hur värderas enskilda bevis? När är beviskravet uppfyllt?Översiktlig kunskap om dessa frågor är oundgängligt för alla som kommer i kontakt med förvaltningsprocesser. Boken bör därför ligga på varje persons skrivbord som arbetar med förvaltningsprocesser såsom partsombud eller domare. Boken är också lämplig för undervisningsändamål vid lärosäten och domstolar.


 • Höjd: 21.0

  Bredd: 14.8

  Nettovikt: 0.193 kg

  Antal sidor: 145

  Författare: Gustav Lindkvist

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt
Produktnummer: BI_9789139019121

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK