{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning_0
Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning
Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning_0
 • Beskrivning
 • Information
Det här är studiehandledningen till Barbro Westlunds mycket omtyckta och använda bok Att undervisa i läsförståelse. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift - för alla lärare. Lärarens vägledande roll och aktiva undervisning är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högtmetoden" lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. Att undervisa i läsförståelse ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande. Text: Filippa Carle "Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser." Det skriver lärarutbildaren och doktoranden Barbro Westlund i sin nya bok Att undervisa i läsförståelse. Med boken vill Barbro Westlund binda samman den erfarna lärarens praktiska kunskaper med lärarutbildningens och de nyexaminerades teoretiska skolning i hur man undervisar i läsförståelse. -Läsförståelse kommer inte automatiskt utan kräver lärarens aktiva läsundervisning, slår Barbro fast. Hon berättar att forskningen inom läsförståelse under de senaste 30 åren visat just detta - det räcker inte med att man lär sig avkoda text och sedan bara läser så mycket som möjligt. Man behöver undervisning i att förstå vad man läser. Barbro menar att det vedertagna begreppet läslust behöver kompletteras med läsengagemang.-Visst är det bra om elever vill läsa mycket, men vi kommer aldrig att få alla att bli bokslukare. Däremot kan man arbeta med att skapa läsengagemang, alltså att få eleverna att förstå nyttan av att förstå vad man läser och öva sig i det. Lärare behöver ett professionellt språkI sin bok presenterar Barbro tre forskningsbaserade modeller för läsundervisning. Hon tycker att det är viktigt att lärare utvecklar sitt professionella språk.-För en erfaren lärare kan boken sätta namn på saker och begrepp så att man kan prata teoretiskt och diskutera det man kanske redan gör i sin undervisning i läsförståelse. Det ger en säkerhet att sätta ord på det man gör och att veta varför man gör det.Barbros bok är också en hjälp för den teoretiskt skolade. -Den nyutexaminerade har det professionella språket, men ingen praktisk erfarenhet. Det vill jag också dela med mig av, säger Barbro. Det finns många som har praktiska erfarenheter som borde komma till användning.-Jag önskar att fler lärare skulle göra det jag gjort. Skriv ner vad ni gör - det finns fler som vill lyssna!

 • Det här är studiehandledningen till Barbro Westlunds mycket omtyckta och använda bok Att undervisa i läsförståelse. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift - för alla lärare. Lärarens vägledande roll och aktiva undervisning är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna använder "tänka-högtmetoden" lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. Att undervisa i läsförståelse ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande. Text: Filippa Carle "Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser." Det skriver lärarutbildaren och doktoranden Barbro Westlund i sin nya bok Att undervisa i läsförståelse. Med boken vill Barbro Westlund binda samman den erfarna lärarens praktiska kunskaper med lärarutbildningens och de nyexaminerades teoretiska skolning i hur man undervisar i läsförståelse. -Läsförståelse kommer inte automatiskt utan kräver lärarens aktiva läsundervisning, slår Barbro fast. Hon berättar att forskningen inom läsförståelse under de senaste 30 åren visat just detta - det räcker inte med att man lär sig avkoda text och sedan bara läser så mycket som möjligt. Man behöver undervisning i att förstå vad man läser. Barbro menar att det vedertagna begreppet läslust behöver kompletteras med läsengagemang.-Visst är det bra om elever vill läsa mycket, men vi kommer aldrig att få alla att bli bokslukare. Däremot kan man arbeta med att skapa läsengagemang, alltså att få eleverna att förstå nyttan av att förstå vad man läser och öva sig i det. Lärare behöver ett professionellt språkI sin bok presenterar Barbro tre forskningsbaserade modeller för läsundervisning. Hon tycker att det är viktigt att lärare utvecklar sitt professionella språk.-För en erfaren lärare kan boken sätta namn på saker och begrepp så att man kan prata teoretiskt och diskutera det man kanske redan gör i sin undervisning i läsförståelse. Det ger en säkerhet att sätta ord på det man gör och att veta varför man gör det.Barbros bok är också en hjälp för den teoretiskt skolade. -Den nyutexaminerade har det professionella språket, men ingen praktisk erfarenhet. Det vill jag också dela med mig av, säger Barbro. Det finns många som har praktiska erfarenheter som borde komma till användning.-Jag önskar att fler lärare skulle göra det jag gjort. Skriv ner vad ni gör - det finns fler som vill lyssna!


 • Bredd: 21.0

  Nettovikt: 0.13 kg

  Höjd: 29.7

  Antal sidor: 36

  Författare: Barbro Westlund

Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning
Produktnummer: BI_9789127419407

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK