{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Utvärdering - steg för steg : om projekt- och programbedömning_0
Utvärdering - steg för steg : om projekt- och programbedömning
 • Beskrivning
 • Information
En initierad, lättillgänglig och välstrukturerad introduktion beträffande utvärderingar. I boken ges en historisk bakgrund om vad som karaktäriserat olika generationer av utvärderingar. Många strategier och synsätt presenteras, framförallt författarens egen syn på utvärderingar, bland annat det s.k. Nyttohjulet (se bild på omslagets framsida).I denna fjärde upplaga tar författaren också upp det nya och frekvent använda begreppet inom programutvärdering evidensbegreppet. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedel för den som beställer och utför utvärderingar. Den är också avsedd som kursbok för beteendevetare och andra grupper av studerande.I en bilaga till boken ges läsaren tillfälle att tillämpa sina kunskaper i ett historiskt praktikfall, Christofer Columbus.

 • En initierad, lättillgänglig och välstrukturerad introduktion beträffande utvärderingar. I boken ges en historisk bakgrund om vad som karaktäriserat olika generationer av utvärderingar. Många strategier och synsätt presenteras, framförallt författarens egen syn på utvärderingar, bland annat det s.k. Nyttohjulet (se bild på omslagets framsida).I denna fjärde upplaga tar författaren också upp det nya och frekvent använda begreppet inom programutvärdering evidensbegreppet. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedel för den som beställer och utför utvärderingar. Den är också avsedd som kursbok för beteendevetare och andra grupper av studerande.I en bilaga till boken ges läsaren tillfälle att tillämpa sina kunskaper i ett historiskt praktikfall, Christofer Columbus.


 • Höjd: 24.1

  Nettovikt: 0.244 kg

  Bredd: 16.6

  Antal Sidor: 178

  Författare: Åke Jerkedal

Utvärdering - steg för steg : om projekt- och programbedömning
Produktnummer: BI_9789139111375

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK