{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering_0
Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering
Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering_0
 • Beskrivning
 • Information
Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till: . Fortsatt kunskapsutveckling.. En god språkutveckling.. Skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk.. Identitetsutveckling.. Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer. Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling. Håll dig uppdaterad på vår Facebooksida. Genom att belysa frågeställningen ur ett antal olika vinklar, inte minst ur de berörda barnens och föräldrarnas, ger författarna en kunskapsbas som väl behövs (...) Samtliga bidrag är såväl teoretiskt intressanta som handfast användbara ochförhoppningsvis kommer de att få en stor läsekrets. (...) Inom lärar- och vägledarutbildning är dock boken troligen ett kommande obligatorium. Karin Alvehus, BTJ-häftet nr 21, 2015

 • Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till: . Fortsatt kunskapsutveckling.. En god språkutveckling.. Skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk.. Identitetsutveckling.. Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer. Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling. Håll dig uppdaterad på vår Facebooksida. Genom att belysa frågeställningen ur ett antal olika vinklar, inte minst ur de berörda barnens och föräldrarnas, ger författarna en kunskapsbas som väl behövs (...) Samtliga bidrag är såväl teoretiskt intressanta som handfast användbara ochförhoppningsvis kommer de att få en stor läsekrets. (...) Inom lärar- och vägledarutbildning är dock boken troligen ett kommande obligatorium. Karin Alvehus, BTJ-häftet nr 21, 2015


 • Antal sidor: 304

  Höjd: 21.0

  Bredd: 13.8

  Nettovikt: 0.41 kg

  Författare: Nihad Bunar

  Språk: sv

  bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Nyanlända och lärande : mottagande och inkludering
Produktnummer: BI_9789127142367

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK