{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Eldorado, matte FK Lärarbok, andra upplagan_0
Eldorado, matte FK Lärarbok, andra upplagan
Eldorado, matte FK Lärarbok, andra upplagan_0
 • Beskrivning
 • Information
I Eldorado möter vi barnens naturliga nyfikenhet och de lär sig se samband och strukturer genom lek och spel. Läromedlet är särskilt utformat för förskoleklass och är utarbetat av tre erfarna lärare och forskare. Eldorado är ett av de mest uppskattade matematikläromedlen på marknaden som även kan följa med barnen upp i låg- och mellanstadiet. Lärarboken Här får du både hjälp att planera varje undervisningstillfälle och möjlighet att fördjupa dig i matematiken som är aktuell. Lärarboken har en tydlig och enkel struktur med ett innehåll som grundar sig på forskning. Varje undervisningstillfälle inleds med att eleverna tillsammans, genom en aktivitet, ska undersöka något som ligger till grund för det de ska lära sig. Du får hjälp med vad som behöver förberedas, vilka frågor du ska ställa och hur du kan följa upp aktiviteten Grundboken Eleverna får upptäcka matematik genom alla slags aktiviteter samtidigt som begrepp, strukturer och samband synliggörs. De får rita, förklara muntligt och i handling visa att de förstår. Grundboken innehåller sidor både för gemensamt lärande och sidor för träning. Så här kan du arbeta med Eldorado Alla undervisningstillfällen har samma arbetsgång, vilket innebär en trygghet för både dig och eleverna. Arbetet med varje område tar 1-2 veckor och varje tillfälle 30-40 minuter.* Inledande aktivitetSånger, lekar och räkneramsor där matematiken lyfts fram finns alltid som en kort inledande aktivitet.* Gemensam genomgångDen gemensamma genomgången och den avslutande redovisningen utgör undervisningens kärna. Aktiviteterna är inte bara till för att eleverna ska lösa dem, utan är även medel för att synliggöra elevernas tänkande.* Grupperna arbetarEleverna får här pröva sitt tänkande genom att i smågrupper göra liknande aktiviteter som vid genomgången. De laborerar med konkret material och använder ord som hör till begreppet.* Redovisning och resonemangEleverna visar sina förslag på lösningar och berättar hur de gjort och varför de valt att göra just så. Nu synliggörs på nytt elevernas tankar om begreppet.* GrundbokenEleverna visar hur de uppfattar det aktuella begreppet när de löser uppgifter i grundboken.* Arbeta vidareUnder denna rubrik finns förslag på flera aktiviteter. Det är både aktiviteter som innebär fördjupning och färdighetsträning.

 • I Eldorado möter vi barnens naturliga nyfikenhet och de lär sig se samband och strukturer genom lek och spel. Läromedlet är särskilt utformat för förskoleklass och är utarbetat av tre erfarna lärare och forskare. Eldorado är ett av de mest uppskattade matematikläromedlen på marknaden som även kan följa med barnen upp i låg- och mellanstadiet. Lärarboken Här får du både hjälp att planera varje undervisningstillfälle och möjlighet att fördjupa dig i matematiken som är aktuell. Lärarboken har en tydlig och enkel struktur med ett innehåll som grundar sig på forskning. Varje undervisningstillfälle inleds med att eleverna tillsammans, genom en aktivitet, ska undersöka något som ligger till grund för det de ska lära sig. Du får hjälp med vad som behöver förberedas, vilka frågor du ska ställa och hur du kan följa upp aktiviteten Grundboken Eleverna får upptäcka matematik genom alla slags aktiviteter samtidigt som begrepp, strukturer och samband synliggörs. De får rita, förklara muntligt och i handling visa att de förstår. Grundboken innehåller sidor både för gemensamt lärande och sidor för träning. Så här kan du arbeta med Eldorado Alla undervisningstillfällen har samma arbetsgång, vilket innebär en trygghet för både dig och eleverna. Arbetet med varje område tar 1-2 veckor och varje tillfälle 30-40 minuter.* Inledande aktivitetSånger, lekar och räkneramsor där matematiken lyfts fram finns alltid som en kort inledande aktivitet.* Gemensam genomgångDen gemensamma genomgången och den avslutande redovisningen utgör undervisningens kärna. Aktiviteterna är inte bara till för att eleverna ska lösa dem, utan är även medel för att synliggöra elevernas tänkande.* Grupperna arbetarEleverna får här pröva sitt tänkande genom att i smågrupper göra liknande aktiviteter som vid genomgången. De laborerar med konkret material och använder ord som hör till begreppet.* Redovisning och resonemangEleverna visar sina förslag på lösningar och berättar hur de gjort och varför de valt att göra just så. Nu synliggörs på nytt elevernas tankar om begreppet.* GrundbokenEleverna visar hur de uppfattar det aktuella begreppet när de löser uppgifter i grundboken.* Arbeta vidareUnder denna rubrik finns förslag på flera aktiviteter. Det är både aktiviteter som innebär fördjupning och färdighetsträning.


 • Nettovikt: 0.84 kg

  Bredd: 22.3

  Höjd: 29.8

  Antal sidor: 180

  Författare: Ingrid Olsson

Eldorado, matte FK Lärarbok, andra upplagan
Produktnummer: BI_9789127438101

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK