{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Eldorado matte 3B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag_0
Eldorado matte 3B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
 • Beskrivning
 • Information
Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld! Undervisa med EldoradoI Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning - stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion.Hjälp att planeraVarje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns:* Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande* Kunskapskrav i åk 3 och förmågor* Forskning och beprövad erfarenhet* Mål för området* Förkunskaper och fördiagnos* Svårigheter och missuppfattningarPedagogisk handledningFör varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken.Fortbildande inledningI varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.Stor mängd kopieringsunderlag I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel:* Mattelappar (minidiagnoser)* Färdighetsträning* Spelplaner* Uppgiftskort* Gemensam problemlösning Eldorado för elevenMed Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.GrundbokBöckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 2-4 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap.* Utvärdering och repititionI slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repitition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella.* Kul med matteUppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier.* UndersökSidan Undersökinleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans.* TräningssidorEfter Undersökarbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! Grundbok FokusEn ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder.Med hjälp av lärarboken kan du ha samma undervisning, men välja den grundbok som passar dig och dina elever bäst.BonusbokenFör elever som behöver mer utmaningar finns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. På slutet finns även sidor som eleverna kan arbeta med oavsett var i grundboken de befinner sig.LäxbokLäxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är desamma som eleverna har mött i grundboken och nedtill på varje sida finns information till den som hjälper till med läxan. Extra färdighetsträningDetta kopieringsunderlag är kopplat till sidor i grund­boken där eleverna kan behöva mer färdighets­träning för att befästa sina kunskaper. Grundbok 3BGrundbok 3B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens tre första kapitel följer en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina elever behöver arbeta med.Varje område är indelat i delområden som börjar med en sida att göra i par, och följa upp tillsammans i klassen. Sedan följer uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde finns en diagnos.DigitaltLärarwebbVisa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material finns digitala verktyg till din hjälp.Kostnadsfritt extramaterial till dina tryckta läromedelTill Eldorado åk 3 finns nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement under Extramaterial som du når via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto om du inte redan har ett. Öva merFör eleverna finns kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning kopplad till olika sidor i grundboken.Programmering 2018Så kompletterar vi Eldorado för åk 1-3 med programmering:Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner.

 • Ett läsår med Eldorado är ett läsår med roliga och spännande utmaningar. Elever får möjlighet att lära och befästa med hjälp av undervisning och träning på egen hand. De får genom ett undersökande arbetssätt möta matematikens fantastiska värld! Undervisa med EldoradoI Lärarboken finns allt du behöver för din undervisning - stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion.Hjälp att planeraVarje kapitel är indelat i matematiska områden. Som inledning till varje nytt område finns en beskrivning av matematiken för att du som lärare ska ha ett kvalitativt stöd för din planering av innehållet. Under tydliga rubriker finns:* Centralt innehåll och kommentarmaterialets förtydligande* Kunskapskrav i åk 3 och förmågor* Forskning och beprövad erfarenhet* Mål för området* Förkunskaper och fördiagnos* Svårigheter och missuppfattningarPedagogisk handledningFör varje sida i grundboken finns en handledningstext i lärarboken, som hjälper dig i den dagliga undervisningen. Du får förslag på hur du kan inleda och avsluta lektioner, vilka begrepp som är viktiga att lyfta fram, och hur ni kan arbeta vidare inom varje område. Det finns även förslag på hur du kan anpassa undervisningen till grundbokens träningssidor genom att förenkla eller göra uppgifter mer utmanande. Du får också veta vad du bör observera medan eleverna jobbar med uppgifterna i boken.Fortbildande inledningI varje lärarbok finns en matig innehållsrik inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. Där presenterar de också matematiken med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper och vad det ska leda till.Stor mängd kopieringsunderlag I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna, till exempel:* Mattelappar (minidiagnoser)* Färdighetsträning* Spelplaner* Uppgiftskort* Gemensam problemlösning Eldorado för elevenMed Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får undersöka tillsammans och lära sig av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning.GrundbokBöckerna är strukturerade så att eleverna kan hållas samlade och arbeta med samma område. Det finns sex kapitel i varje grundbok och varje kapitel består av 2-4 matematiska områden. Varje område inleds med ett gemensamt arbete på sidan Undersök, och följs av ett antal Träningssidor som eleven jobbar med för att befästa kunskap.* Utvärdering och repititionI slutet av varje kapitel finns en utvärdering för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. Där finns också en repitition för att hålla tidigare inlärda kunskaper aktuella.* Kul med matteUppslaget Kul med matte har fokus på problemlösning. Låt eleverna tänka själva en stund innan de får arbeta i par och diskutera sina lösningsförslag gemensamt. Passa på att reda ut missuppfattningar och lyfta smarta strategier.* UndersökSidan Undersökinleder varje nytt område. Här är fokus på undervisning och att upptäcka tillsammans. Efter din introduktion av Undersök-sidan får eleverna laborera, jämföra och diskutera. De dokumenterar sitt arbete på sidan i boken. Till sist får eleverna redovisa muntligt och ni sammanfattar arbetet tillsammans.* TräningssidorEfter Undersökarbetar eleverna vidare på egen hand med aktuellt område på träningssidorna i grundboken. Passa då på att observera elevernas arbete! Grundbok FokusEn ny grundbok med fokus på det viktigaste! Grundbok Fokus har ett tydligt och enkelt och upplägg med färre uppgiftstyper, fler bilder som stödjer innehållet och exempel som vägleder.Med hjälp av lärarboken kan du ha samma undervisning, men välja den grundbok som passar dig och dina elever bäst.BonusbokenFör elever som behöver mer utmaningar finns uppgifter till varje kapitel i bonusboken. På slutet finns även sidor som eleverna kan arbeta med oavsett var i grundboken de befinner sig.LäxbokLäxan är ett tillfälle att öva, befästa och sätta ord på sina kunskaper. Uppgiftstyperna är desamma som eleverna har mött i grundboken och nedtill på varje sida finns information till den som hjälper till med läxan. Extra färdighetsträningDetta kopieringsunderlag är kopplat till sidor i grund­boken där eleverna kan behöva mer färdighets­träning för att befästa sina kunskaper. Grundbok 3BGrundbok 3B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens tre första kapitel följer en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina elever behöver arbeta med.Varje område är indelat i delområden som börjar med en sida att göra i par, och följa upp tillsammans i klassen. Sedan följer uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde finns en diagnos.DigitaltLärarwebbVisa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret ­material finns digitala verktyg till din hjälp.Kostnadsfritt extramaterial till dina tryckta läromedelTill Eldorado åk 3 finns nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement under Extramaterial som du når via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto om du inte redan har ett. Öva merFör eleverna finns kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning kopplad till olika sidor i grundboken.Programmering 2018Så kompletterar vi Eldorado för åk 1-3 med programmering:Eldorado kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner.


 • Nettovikt: 0.17 kg

  Bredd: 21.0

  Höjd: 30.0

  Antal Sidor: 56

  Författare: Ingrid Olsson

  Språk: sv

  Bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Natur & Kultur Läromedel

Eldorado matte 3B Extra färdighetsträning kopieringsunderlag
Produktnummer: BI_9789127444430

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK