{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Beprövad erfarenhet i förskolan : En metodbok_0
Beprövad erfarenhet i förskolan : En metodbok
Beprövad erfarenhet i förskolan : En metodbok_0
 • Beskrivning
 • Information
Beprövad erfarenhet handlar om arbetserfarenhet som är prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod av många. Det handlar också om professionell erfarenhet som systematiskt sprids och dokumenteras så att yrkesverksamma kan lära av varandra. Boken Beprövad erfarenhet i förskolan beskriver hur beprövad erfarenhet kan se ut och utveckla verksamheten i förskolor. Hur kan jag som blivande eller verksam förskollärare tänka, agera och utvecklas utifrån beprövad erfarenhet?Vad innebär det att bepröva min egen erfarenhet i förskolan?Hur kan jag som förskolechef använda beprövad erfarenhet för att fullt ut ta ansvar för det pedagogiska ledarskapet?Genom tydliga, konkreta redskap och spännande exempel vill författarna inspirera alla som arbetar i förskolan till att på olika sätt bepröva sin erfarenhet - som ett sätt att utmana, utveckla och stimulera både medarbetare och barn.Beprövad erfarenhet i förskolan vänder sig till chefer och all pedagogisk personal i förskolan samt studerande på förskollärarutbildning och fortbildning för förskolechefer.Sagt om boken:Det är en mycket intressant och tankeväckande bok där professionen inom förskolan lyfts, förskolepedagogen utmanas och där verksamheterna får ett redskap att utveckla sitt arbete utifrån de kompetenser och den pedagogik de förfogar över. En kan även se boken som en metodbok för ledarskap inom förskolan där förskolerektorn får ett verktyg att hålla samman, strukturera och utveckla de erfarenheter som medarbetarna har.Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 3, 2019

 • Beprövad erfarenhet handlar om arbetserfarenhet som är prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod av många. Det handlar också om professionell erfarenhet som systematiskt sprids och dokumenteras så att yrkesverksamma kan lära av varandra. Boken Beprövad erfarenhet i förskolan beskriver hur beprövad erfarenhet kan se ut och utveckla verksamheten i förskolor. Hur kan jag som blivande eller verksam förskollärare tänka, agera och utvecklas utifrån beprövad erfarenhet?Vad innebär det att bepröva min egen erfarenhet i förskolan?Hur kan jag som förskolechef använda beprövad erfarenhet för att fullt ut ta ansvar för det pedagogiska ledarskapet?Genom tydliga, konkreta redskap och spännande exempel vill författarna inspirera alla som arbetar i förskolan till att på olika sätt bepröva sin erfarenhet - som ett sätt att utmana, utveckla och stimulera både medarbetare och barn.Beprövad erfarenhet i förskolan vänder sig till chefer och all pedagogisk personal i förskolan samt studerande på förskollärarutbildning och fortbildning för förskolechefer.Sagt om boken:Det är en mycket intressant och tankeväckande bok där professionen inom förskolan lyfts, förskolepedagogen utmanas och där verksamheterna får ett redskap att utveckla sitt arbete utifrån de kompetenser och den pedagogik de förfogar över. En kan även se boken som en metodbok för ledarskap inom förskolan där förskolerektorn får ett verktyg att hålla samman, strukturera och utveckla de erfarenheter som medarbetarna har.Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 3, 2019


 • Nettovikt: 0.34 kg

  Höjd: 22.8

  Bredd: 15.8

  Antal sidor: 175

  Författare: Bim Riddersporre

  Språk: sv

  bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Beprövad erfarenhet i förskolan : En metodbok
Produktnummer: BI_9789127823570

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK