{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Bevisfrågor i skatteprocessen : en översikt_0
Bevisfrågor i skatteprocessen : en översikt
Bevisfrågor i skatteprocessen : en översikt_0
 • Beskrivning
 • Information
Bevisfrågor i skatteprocessen behandlar Skatteverkets och domstols utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och prövning av skattemål. Exempel på frågor som behandlas är:- Vilken utredningsskyldighet riktas mot Skatteverket och domstol? Vad händer om utredningsskyldigheten inte iakttas?- Vilken är huvudregeln angående bevisbördans placering?- I vilka situationer kan man göra undantag från huvudregeln? - Vilken betydelse har bevissvårigheter?- Vilka beviskrav gäller och vilken är den närmare innebörden av dessa?- Kan beviskravet sänkas pgap.g.a. bevissvårigheter?- Vilken betydelse har den EU-rättsliga effektivitetsprincipen för bevisbörda och beviskrav?- Hur går en bevisvärdering och prövning av mål till? Vad bör man tänka på för att undvika misstag? I boken redovisas ett stort antal exempel för att åskådliggöra olika problemområden och frågeställningar. I vissa delar är framställningen översiktlig, i andra relativt djuplodande, vilket innebär att den lämpar sig väl dels för den som första gången kommer i kontakt med en skatteprocess, dels för den som är väl insatt i dessa frågor. Boken är även lämplig för undervisningsändamål.

 • Bevisfrågor i skatteprocessen behandlar Skatteverkets och domstols utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och prövning av skattemål. Exempel på frågor som behandlas är:- Vilken utredningsskyldighet riktas mot Skatteverket och domstol? Vad händer om utredningsskyldigheten inte iakttas?- Vilken är huvudregeln angående bevisbördans placering?- I vilka situationer kan man göra undantag från huvudregeln? - Vilken betydelse har bevissvårigheter?- Vilka beviskrav gäller och vilken är den närmare innebörden av dessa?- Kan beviskravet sänkas pgap.g.a. bevissvårigheter?- Vilken betydelse har den EU-rättsliga effektivitetsprincipen för bevisbörda och beviskrav?- Hur går en bevisvärdering och prövning av mål till? Vad bör man tänka på för att undvika misstag? I boken redovisas ett stort antal exempel för att åskådliggöra olika problemområden och frågeställningar. I vissa delar är framställningen översiktlig, i andra relativt djuplodande, vilket innebär att den lämpar sig väl dels för den som första gången kommer i kontakt med en skatteprocess, dels för den som är väl insatt i dessa frågor. Boken är även lämplig för undervisningsändamål.


 • Höjd: 21.6

  Bredd: 14.9

  Antal sidor: 138

  Nettovikt: 0.192 kg

  Författare: Gustav Lindkvist

Bevisfrågor i skatteprocessen : en översikt
Produktnummer: BI_9789139019091

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK