{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin_0
Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin
Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin_0
 • Beskrivning
 • Information
ISBN 91-631-6874 UPPLEVELSER ÄR VÄGEN till framtiden i rese- och turistindustrin Gösta Fernströms nya bok om rese- och turistindustrin är en fortsättning på hans första bok Professionellt företagande i Rese- och Turistindustrin utgiven av Selin & Partner för 5 år sedan. Denna nya bok fokuserar Upplevelseindustrin som den största möjligheten för att utveckla sin verksamhet i rese- och turistindustrin eller andra branscher inom upplevelseekonomin. Sina erfarenheter och kunskaper har författaren fått från chefs- och ledarutveckling av branschens chefer och ledare, inom IFL med Entré och Retur Executive program, med samarbete med Cornell University, seminarier i upplevelseindustrins Mecka, Orlando samt genom att följa den spännande utveckling som pågår i Sverige vad det gäller upplevelser med exempel såsom Icehotel, Göta Kanal, Dalhalla, Bodaborg, Säfsen eller på destinationer som Skåne, Göteborg, Åre, Idre eller Gotland. För att överleva, utvecklas och få tillväxt måste man bli mer unik och ständigt förnya sig samt beredd på snabba förändringar. Förhoppningsvis kan boken vara ett verktyg för en strategisk och praktisk handledning för att utveckla unika upplevelser för din verksamhet, ort eller destination. Samtidigt måste den kombineras med entreprenörskap, kreativt nytänkande och förändringsvilja. Inte minst mötes-, konferens-, event- och hotellsektorn utsätts nu för ändrade köpvanor med tidsbrist och sparnit. För att få kunderna till våra arrangemang och anläggningar måste vi krydda vår verksamhet med upplevelser som ständigt utvecklas och förnyas. Boken kan med fördel användas inom all serviceindustri där konsten att skapa upplevelser kommer att avgöra om man överlever och kan skapa tillväxt. Vi lever också i en internationell värld med hyperkonkurrens där vi konkurrerar inte med varandra utan om kundens plånbok. Hur får vi kunden/gästen att komma till Sverige eller svensken att stanna hemma, nu när hela världen ligger öppen för exotiska upplevelser? Väsentligast med boken är ändå synen på en ökad kundorientering. Skall man lyckas i framtiden måste kunden integreras i verksamheten och känna att de kan påverka och kontrollera sin upplevelse. Upplevelser är känslobaserade och individuell för varje gäst och framgång får man endast genom helhetsupplevelser där vi ständigt överraskar kunden positivt och överträffar kundens förväntningar. Framtidens företag måste interagera med kunden som om man vore på en teaterscen. Författaren önskar trevlig läsning och lycka till för framtiden. Gösta Fernström, civilingenjör, författare, konsult och programledare för chefs- och ledarutveckling. E-mail: [email protected] eller mobil 0705 82 22 24

 • ISBN 91-631-6874 UPPLEVELSER ÄR VÄGEN till framtiden i rese- och turistindustrin Gösta Fernströms nya bok om rese- och turistindustrin är en fortsättning på hans första bok Professionellt företagande i Rese- och Turistindustrin utgiven av Selin & Partner för 5 år sedan. Denna nya bok fokuserar Upplevelseindustrin som den största möjligheten för att utveckla sin verksamhet i rese- och turistindustrin eller andra branscher inom upplevelseekonomin. Sina erfarenheter och kunskaper har författaren fått från chefs- och ledarutveckling av branschens chefer och ledare, inom IFL med Entré och Retur Executive program, med samarbete med Cornell University, seminarier i upplevelseindustrins Mecka, Orlando samt genom att följa den spännande utveckling som pågår i Sverige vad det gäller upplevelser med exempel såsom Icehotel, Göta Kanal, Dalhalla, Bodaborg, Säfsen eller på destinationer som Skåne, Göteborg, Åre, Idre eller Gotland. För att överleva, utvecklas och få tillväxt måste man bli mer unik och ständigt förnya sig samt beredd på snabba förändringar. Förhoppningsvis kan boken vara ett verktyg för en strategisk och praktisk handledning för att utveckla unika upplevelser för din verksamhet, ort eller destination. Samtidigt måste den kombineras med entreprenörskap, kreativt nytänkande och förändringsvilja. Inte minst mötes-, konferens-, event- och hotellsektorn utsätts nu för ändrade köpvanor med tidsbrist och sparnit. För att få kunderna till våra arrangemang och anläggningar måste vi krydda vår verksamhet med upplevelser som ständigt utvecklas och förnyas. Boken kan med fördel användas inom all serviceindustri där konsten att skapa upplevelser kommer att avgöra om man överlever och kan skapa tillväxt. Vi lever också i en internationell värld med hyperkonkurrens där vi konkurrerar inte med varandra utan om kundens plånbok. Hur får vi kunden/gästen att komma till Sverige eller svensken att stanna hemma, nu när hela världen ligger öppen för exotiska upplevelser? Väsentligast med boken är ändå synen på en ökad kundorientering. Skall man lyckas i framtiden måste kunden integreras i verksamheten och känna att de kan påverka och kontrollera sin upplevelse. Upplevelser är känslobaserade och individuell för varje gäst och framgång får man endast genom helhetsupplevelser där vi ständigt överraskar kunden positivt och överträffar kundens förväntningar. Framtidens företag måste interagera med kunden som om man vore på en teaterscen. Författaren önskar trevlig läsning och lycka till för framtiden. Gösta Fernström, civilingenjör, författare, konsult och programledare för chefs- och ledarutveckling. E-mail: [email protected] eller mobil 0705 82 22 24


 • Höjd: 22.2

  Bredd: 16.2

  Nettovikt: 0.51 kg

  Antal sidor: 246

  Författare: Gösta Fernström

Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin
Produktnummer: BI_9789163168741

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK