{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
 • Beskrivning
 • Information
Detta är den första noggranna inventeringen av dagfjärilar i ett helt landskap som genomförts i Sverige och med mycket få motsvarigheter i världen.Den har kunnat genomföras med hjälp av flera hundra naturintresserade människor som på frivillig basis genomsökt sin hembygd på vilka dagfjärilar som finns där. Östergötland består av över 500 rutor 5 x 5 km. Det är numera endast ett fåtal av dessa som helt saknar fynd av dagfjärilar.Förutom att resultaten uppvisar många intressanta fynd av dagfjärilar visade detta projekt också att det är möjligt att inventera ett landskap på fjärilar med naturintresserad allmänhet som deltagare.Sammanlagt har 87 olika dagfjärilsarter hittats varav flera arter inte tidigare dokumenterats från Östergötland. Det finns också exempel på arter som försvunnit från länet. Dit hör arter som mnemosynefjäril, veronikanätfjäril, kattunvisslare och svartfläckig blåvinge. Exempel på hotade arter som riskerar att försvinna om inga åtgärder vidtas är gullvivefjäril, apollofjäril, kronärtsblåvinge, sotnätfjäril och brun blåvinge. .I denna bok finns allt om själva inventeringsprojektet, resultat, hoten mot fjärilsfaunan samt framtida planer.

 • Detta är den första noggranna inventeringen av dagfjärilar i ett helt landskap som genomförts i Sverige och med mycket få motsvarigheter i världen.Den har kunnat genomföras med hjälp av flera hundra naturintresserade människor som på frivillig basis genomsökt sin hembygd på vilka dagfjärilar som finns där. Östergötland består av över 500 rutor 5 x 5 km. Det är numera endast ett fåtal av dessa som helt saknar fynd av dagfjärilar.Förutom att resultaten uppvisar många intressanta fynd av dagfjärilar visade detta projekt också att det är möjligt att inventera ett landskap på fjärilar med naturintresserad allmänhet som deltagare.Sammanlagt har 87 olika dagfjärilsarter hittats varav flera arter inte tidigare dokumenterats från Östergötland. Det finns också exempel på arter som försvunnit från länet. Dit hör arter som mnemosynefjäril, veronikanätfjäril, kattunvisslare och svartfläckig blåvinge. Exempel på hotade arter som riskerar att försvinna om inga åtgärder vidtas är gullvivefjäril, apollofjäril, kronärtsblåvinge, sotnätfjäril och brun blåvinge. .I denna bok finns allt om själva inventeringsprojektet, resultat, hoten mot fjärilsfaunan samt framtida planer.


 • Nettovikt: 0.0 kg

  Bredd: 18.0

  Höjd: 25.5

  Antal sidor: 144

  Författare: Kjell Antonsson

Dagfjärilar i Östergötland
Produktnummer: BI_9789163383540

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK