{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
 Svenska arméns uniformer. D.3, Artilleriet = Uniforms of the swedish army. P.3, The Artillery_0
 Svenska arméns uniformer. D.3, Artilleriet = Uniforms of the swedish army. P.3, The Artillery
 Svenska arméns uniformer. D.3, Artilleriet = Uniforms of the swedish army. P.3, The Artillery_0
  • Beskrivning
  • Information
Blått klotband med guldfolierad text på rygg och framsida. Skyddsomslag. --------------- I många länder finns böcker som i bild och ord beskriver landets militära uniformer. Jag har länge saknat en sådan bok i Sverige men det är med viss tvekan som jag givit mig i kast med detta arbete. Tvekan orsakas av att det är ett svårt ämne under vissa perioder av vår historia. Under det Stora Nordiska kriget 1700-1720 sattes förband upp på löpande band. De fanns några år och försvann igen och under Gustaf IV Adolfs tid fastställde kungen ett stort antal arméuniformer som dock ofta stannade på pappret och aldrig tillverkades. Den här boken är den tredje och sista i serien om Svenska arméns uniformer. Tidigare verk, del 1 och del 2, har avhandlat kavalleriet och infanteriets uniformer. Boken gör inte anspråk på att vara helt vetenskapligt korrekt, utan min ambition har varit att ta fram en 'bilderbok' med tillhörande text, över de uniformer som den svenska armén använt under tiden från 1675 till idag. Det är därför jag jag endast använt mig av tecknade och färglagda bilder istället för fotografier av de olika uniformsplaggen. När mitt arbete pågått några månader, insåg jag att ämnet var för stort för en bok - det skulle i så fall blivit drygt 400 sidor - och klart inom fem år. Jag har därför delat upp den på tre böcker, varav detta är del 2. Denna del behandlar infanteriet och i del 3 kommer övriga truppslag - artilleriet, fortifikationen och ingenjörstrupperna, trängtrupperna och inte minst övriga personalkårer. Del 3 kommer även att beskriva de enhetsuniformer som använts under 1900-talet. Jag skriver den här bokserien för att jag tycker att den fyller ett tomrum i vår uniformshistoria och för att visa svenskar och även läsare i andra länder, hur den svenska armén sett ut under de senast 350 åren. Av denna anledning är boken även utformad med parallelltexter på engelska. Med vänlig hälsning Christian Braunstein Överstelöjtnant/1.försvarsantikvarie

  • Blått klotband med guldfolierad text på rygg och framsida. Skyddsomslag. --------------- I många länder finns böcker som i bild och ord beskriver landets militära uniformer. Jag har länge saknat en sådan bok i Sverige men det är med viss tvekan som jag givit mig i kast med detta arbete. Tvekan orsakas av att det är ett svårt ämne under vissa perioder av vår historia. Under det Stora Nordiska kriget 1700-1720 sattes förband upp på löpande band. De fanns några år och försvann igen och under Gustaf IV Adolfs tid fastställde kungen ett stort antal arméuniformer som dock ofta stannade på pappret och aldrig tillverkades. Den här boken är den tredje och sista i serien om Svenska arméns uniformer. Tidigare verk, del 1 och del 2, har avhandlat kavalleriet och infanteriets uniformer. Boken gör inte anspråk på att vara helt vetenskapligt korrekt, utan min ambition har varit att ta fram en 'bilderbok' med tillhörande text, över de uniformer som den svenska armén använt under tiden från 1675 till idag. Det är därför jag jag endast använt mig av tecknade och färglagda bilder istället för fotografier av de olika uniformsplaggen. När mitt arbete pågått några månader, insåg jag att ämnet var för stort för en bok - det skulle i så fall blivit drygt 400 sidor - och klart inom fem år. Jag har därför delat upp den på tre böcker, varav detta är del 2. Denna del behandlar infanteriet och i del 3 kommer övriga truppslag - artilleriet, fortifikationen och ingenjörstrupperna, trängtrupperna och inte minst övriga personalkårer. Del 3 kommer även att beskriva de enhetsuniformer som använts under 1900-talet. Jag skriver den här bokserien för att jag tycker att den fyller ett tomrum i vår uniformshistoria och för att visa svenskar och även läsare i andra länder, hur den svenska armén sett ut under de senast 350 åren. Av denna anledning är boken även utformad med parallelltexter på engelska. Med vänlig hälsning Christian Braunstein Överstelöjtnant/1.försvarsantikvarie


  • Ingen information om denna produkt för närvarande.

Svenska arméns uniformer. D.3, Artilleriet = Uniforms of the swedish army. P.3, The Artillery
Produktnummer: BI_9789186478438

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK