{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Drömmare Upptäckare & Dynamiker, bok1_0
Drömmare Upptäckare & Dynamiker, bok1
Drömmare Upptäckare & Dynamiker, bok1_0
  • Beskrivning
  • Information
Detta är en handbok med positiva och revolutionerade nya ideèr när det gäller barn med svag koncentration och uthållighet. Författaren lanserar begreppen divergent och konvergent sätt att tänka, och med den världskände uppfinnaren Thomas Edison som modell ger hon oss nycklar till att förstå och verkligen hjälpa barnen. Finn fram till och satsa på deras överflödande energi, fantasi och uppfinningsrikedom! manar hon. Bok 1 presenterar (bl.a. genom fallbeskrivningar) de tre formerna av den divergenta personlighetsprofilen och ställer den mot den konvergenta. Därpå ges ett konkret handlings program i åtta punkter för att hjälpa barnet till en positiv utveckling. Bok 2 innehåller strukturerad vägledning beträffande skolsituation och professionella metoder samt diskuterar förhållandet till ADD och ADHD. I det avslutande kapitlet följs framtidsperspektivet upp för barn med divergent sätt att tänka. Några viktiga råd ur boken: "barnets tro på sig själv startar i den tro på barnet." "Hjälpa barnet att hitta sina individuella styrkepunkter." Lucy Jo Palladino är fil dr, författare och psykolog med mångårig privatpraktik.

  • Detta är en handbok med positiva och revolutionerade nya ideèr när det gäller barn med svag koncentration och uthållighet. Författaren lanserar begreppen divergent och konvergent sätt att tänka, och med den världskände uppfinnaren Thomas Edison som modell ger hon oss nycklar till att förstå och verkligen hjälpa barnen. Finn fram till och satsa på deras överflödande energi, fantasi och uppfinningsrikedom! manar hon. Bok 1 presenterar (bl.a. genom fallbeskrivningar) de tre formerna av den divergenta personlighetsprofilen och ställer den mot den konvergenta. Därpå ges ett konkret handlings program i åtta punkter för att hjälpa barnet till en positiv utveckling. Bok 2 innehåller strukturerad vägledning beträffande skolsituation och professionella metoder samt diskuterar förhållandet till ADD och ADHD. I det avslutande kapitlet följs framtidsperspektivet upp för barn med divergent sätt att tänka. Några viktiga råd ur boken: "barnets tro på sig själv startar i den tro på barnet." "Hjälpa barnet att hitta sina individuella styrkepunkter." Lucy Jo Palladino är fil dr, författare och psykolog med mångårig privatpraktik.


  • Ingen information om denna produkt för närvarande.

Drömmare Upptäckare & Dynamiker, bok1
Produktnummer: BI_9789197831604

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK