{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Se till mig som liten är_0
Se till mig som liten är
 • Beskrivning
 • Information
Mitt syfte med boken är att den ska kunna användas som ett hjälpmedel i samtal med föräldrar, alla som är intresserade av förskoleåldern, som jag anser vara så viktig. Att ge beslutsfattare kännedom om de viktiga småbarnsåren och hur de ofta påverkar resten av livet på gott och ont. Att förebygga brottslighet på sikt är ett viktigt mål liksom en ökad förståelse och motivation för det personliga mötets betydelse. Detta kan gynna barns utveckling och lärande. Det viktigaste är dock den vuxnes förmåga att kunna avgöra det individuella barnets mognadsnivå. Jag vill lyfta upp en diskussion om kunskap och speciellt vill jag peka på livskunskap, som är grundläggande; hur man tillägnar sig denna kunskap för det psykiska växandet för att mogna som människa. Tyvärr har vardagskulturen, som kan handla om många olika aktiviteter, t ex sömnad och matlagning, inte längre samma betydelse som tidigare och har ofta ersatts med mera passiviserande mobil- och datoranvändande. Skapande vardagsnära aktiviteter har ofta ersatts med ett ofta passivt konsumerande som förströelse för stunden. Se till mig som liten är vill öka medvetenheten om de tidiga barnaårens betydelse för människors utveckling och mognad till vuxna människor.

 • Mitt syfte med boken är att den ska kunna användas som ett hjälpmedel i samtal med föräldrar, alla som är intresserade av förskoleåldern, som jag anser vara så viktig. Att ge beslutsfattare kännedom om de viktiga småbarnsåren och hur de ofta påverkar resten av livet på gott och ont. Att förebygga brottslighet på sikt är ett viktigt mål liksom en ökad förståelse och motivation för det personliga mötets betydelse. Detta kan gynna barns utveckling och lärande. Det viktigaste är dock den vuxnes förmåga att kunna avgöra det individuella barnets mognadsnivå. Jag vill lyfta upp en diskussion om kunskap och speciellt vill jag peka på livskunskap, som är grundläggande; hur man tillägnar sig denna kunskap för det psykiska växandet för att mogna som människa. Tyvärr har vardagskulturen, som kan handla om många olika aktiviteter, t ex sömnad och matlagning, inte längre samma betydelse som tidigare och har ofta ersatts med mera passiviserande mobil- och datoranvändande. Skapande vardagsnära aktiviteter har ofta ersatts med ett ofta passivt konsumerande som förströelse för stunden. Se till mig som liten är vill öka medvetenheten om de tidiga barnaårens betydelse för människors utveckling och mognad till vuxna människor.


 • Höjd: 21.0

  Antal Sidor: 48

  Bredd: 14.8

  Nettovikt: 0.085 kg

  Författare: Greta Ågren

  Språk: sv

  Bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Faun Förlag

Se till mig som liten är
Produktnummer: BI_9789187435997

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK