{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Bildningens moderna former_0
Bildningens moderna former
Bildningens moderna former_0
 • Beskrivning
 • Information
Bildningens moderna former ges ut inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringarna av välfärds- och utbildningspolitiken. Med utgångspunkt i de utbildningsprogram om litteratur som producerades av SR (Sveriges Radio) och TRU (Television och radio i utbildningen) mellan 1960 och 1979 undersöks och diskuteras hur dessa program förhöll sig till litteraturundervisningen i den reguljära skolan och hur de påverkades och var en del av samhällets moderniseringsprocess. Under 1960-talet genomfördes en omfattande demokratisering och modernisering av det svenska skolsystemet genom införandet av den nioåriga obligatoriska grundskolan och det nya gymnasiet. Påverkade detta utbildningsprogrammens form och litterära inriktning? Hur blev de påverkade? Begreppen tradition, modernitet och medier är centrala för undersökningens analys. Utifrån dessa begrepp problematiseras och diskuteras spänningen mellan tradition, bildning och elitism å ena sidan och modernitet, (mass)utbildning och demokrati å den andra. Bengt-Göran Martinsson är docent och tf professor vid Linköpings universitet. Huvuddelen av hans forskning har rört kunskapsbildning och didaktiska traditioner inom den svenska skolans litteraturundervisning. För närvarande är han verksam vid Forskarskolan Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.

 • Bildningens moderna former ges ut inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringarna av välfärds- och utbildningspolitiken. Med utgångspunkt i de utbildningsprogram om litteratur som producerades av SR (Sveriges Radio) och TRU (Television och radio i utbildningen) mellan 1960 och 1979 undersöks och diskuteras hur dessa program förhöll sig till litteraturundervisningen i den reguljära skolan och hur de påverkades och var en del av samhällets moderniseringsprocess. Under 1960-talet genomfördes en omfattande demokratisering och modernisering av det svenska skolsystemet genom införandet av den nioåriga obligatoriska grundskolan och det nya gymnasiet. Påverkade detta utbildningsprogrammens form och litterära inriktning? Hur blev de påverkade? Begreppen tradition, modernitet och medier är centrala för undersökningens analys. Utifrån dessa begrepp problematiseras och diskuteras spänningen mellan tradition, bildning och elitism å ena sidan och modernitet, (mass)utbildning och demokrati å den andra. Bengt-Göran Martinsson är docent och tf professor vid Linköpings universitet. Huvuddelen av hans forskning har rört kunskapsbildning och didaktiska traditioner inom den svenska skolans litteraturundervisning. För närvarande är han verksam vid Forskarskolan Pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.


 • Höjd: 21.0

  Nettovikt: 0.24 kg

  Bredd: 13.6

  Antal sidor: 158

  Författare: Bengt-Göran Martinsson

Bildningens moderna former
Produktnummer: BI_9789188830142

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK