{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
 • Beskrivning
 • Information
Medbestämmandelagen var en viktig del av den arbetsrätt som formulerades under 1970-talet och som alltjämt utgör stommen i den moderna arbetsrätten. Genom lagen reglerades ett helt nytt system av förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet; ett system som skapade många frågor och ett stort mått av osäkerhet i den praktiska tillämpningen under många år. I boken 40 år med MBL uppmärksammar jag de praktiska tillämpningsfrågor som arbetsgivare och fackliga organisationer har haft att hantera. Jag kommenterar samtliga domar (ca 200) som avgjorts i Arbetsdomstolen avseende medbestämmandelagens medbestämmanderegler. Under respektive avsnitt behandlar jag utförligt den rättspraxis som har utvecklats under fyra decennier. Domarna kommenteras kronologiskt i syfte att underlätta möjligheten att ”bläddra” fram och tillbaka i boken. Dessutom illustrerar förhoppningsvis denna kronologiska framställning hur praxis utvecklats i olika mer eller mindre kontroversiella tillämpningsfrågor. Jag har också försett boken med ett utförligt sakregister och ett kronologiskt rättsfallsregister för att underlätta användningen i olika uppslagssammanhang. Boken 40 år med MBL är en uppföljare till boken 10 år med MBL som jag skrev 1987.

 • Medbestämmandelagen var en viktig del av den arbetsrätt som formulerades under 1970-talet och som alltjämt utgör stommen i den moderna arbetsrätten. Genom lagen reglerades ett helt nytt system av förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet; ett system som skapade många frågor och ett stort mått av osäkerhet i den praktiska tillämpningen under många år. I boken 40 år med MBL uppmärksammar jag de praktiska tillämpningsfrågor som arbetsgivare och fackliga organisationer har haft att hantera. Jag kommenterar samtliga domar (ca 200) som avgjorts i Arbetsdomstolen avseende medbestämmandelagens medbestämmanderegler. Under respektive avsnitt behandlar jag utförligt den rättspraxis som har utvecklats under fyra decennier. Domarna kommenteras kronologiskt i syfte att underlätta möjligheten att ”bläddra” fram och tillbaka i boken. Dessutom illustrerar förhoppningsvis denna kronologiska framställning hur praxis utvecklats i olika mer eller mindre kontroversiella tillämpningsfrågor. Jag har också försett boken med ett utförligt sakregister och ett kronologiskt rättsfallsregister för att underlätta användningen i olika uppslagssammanhang. Boken 40 år med MBL är en uppföljare till boken 10 år med MBL som jag skrev 1987.


 • Nettovikt: 0.0 kg

  Bredd: 0.0

  Höjd: 0.0

  Antal sidor: 177

  Författare: Tommy Iseskog

40 år med MBL
Produktnummer: BI_9789198294071

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK