{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Informationskompetens: En grundbok_0
Informationskompetens: En grundbok
Informationskompetens: En grundbok_0
 • Beskrivning
 • Information
Bakom all information finns en avsändare som har ett syfte. Ett företag skall generera pengar till sina ägare, intresseföreningen skall värna om medlemmarnas intressen och myndigheten har ett uppdrag. Informationen vi stöter på i vår vardag, på skolan eller i arbetet har olika avsändare och olika syften. För att information skall kunna förstås och användas av den som tar del av den måste den sättas i sitt sammanhang. Informationen är endast användbar om hänsyn tas till av vem och varför den producerats. Vi måste förstå syftet med informationen. Vad vill avsändaren uppnå? Detta kan tyckas enkelt, men i ett samhälle där företag agerar som föreningar, myndigheter arbetar med marknadsföring och föreningar äger aktiebolag är det lätt att blanda ihop olika typer av information och alltför enkelt att tappa fotfästet i informationsflödet. När informationsmängden hela tiden ökar gäller det att kunna bedöma kvaliteten på informationen. Information kan också ha flera olika syften. Detta är en grundbok i informationskompetens. Den lär dig att reflektera över den information du möter och ger dig de kunskaper och redskap du behöver för att kunna värdera informationen du dagligen utsätts för.Denna andra upplaga är uppdaterad med hänsyn till de förändringar som skett på området sedan den första upplagan kom ut.Martin Lindqvist och Peder Söderlind driver tillsammans Glykol som är ett research- och omvärldsbevakningsföretag som stöder organisationer med information och informationskompetens. De är båda flitigt engagerade som föreläsare och utbildare inom såväl offentlig som privat sektor.

 • Bakom all information finns en avsändare som har ett syfte. Ett företag skall generera pengar till sina ägare, intresseföreningen skall värna om medlemmarnas intressen och myndigheten har ett uppdrag. Informationen vi stöter på i vår vardag, på skolan eller i arbetet har olika avsändare och olika syften. För att information skall kunna förstås och användas av den som tar del av den måste den sättas i sitt sammanhang. Informationen är endast användbar om hänsyn tas till av vem och varför den producerats. Vi måste förstå syftet med informationen. Vad vill avsändaren uppnå? Detta kan tyckas enkelt, men i ett samhälle där företag agerar som föreningar, myndigheter arbetar med marknadsföring och föreningar äger aktiebolag är det lätt att blanda ihop olika typer av information och alltför enkelt att tappa fotfästet i informationsflödet. När informationsmängden hela tiden ökar gäller det att kunna bedöma kvaliteten på informationen. Information kan också ha flera olika syften. Detta är en grundbok i informationskompetens. Den lär dig att reflektera över den information du möter och ger dig de kunskaper och redskap du behöver för att kunna värdera informationen du dagligen utsätts för.Denna andra upplaga är uppdaterad med hänsyn till de förändringar som skett på området sedan den första upplagan kom ut.Martin Lindqvist och Peder Söderlind driver tillsammans Glykol som är ett research- och omvärldsbevakningsföretag som stöder organisationer med information och informationskompetens. De är båda flitigt engagerade som föreläsare och utbildare inom såväl offentlig som privat sektor.


 • Höjd: 21.5

  Bredd: 14.0

  Nettovikt: 0.32 kg

  Antal sidor: 228

  Författare: Martin Lindqvist

Informationskompetens: En grundbok
Produktnummer: BI_9789173590709

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK