{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Konst som undervisning. Konstundervisning "efter" Joseph Beuys._0
Konst som undervisning. Konstundervisning "efter" Joseph Beuys.
 • Beskrivning
 • Information
Gert Biesta, ledande utbildningsteoretiker, professor i pedagogik vid Maynooth University i Dublin och vid University of Edinburgh, presenterar i denna bok ett annorlunda sätt att se på undervisningen i de estetiska ämnena genom att visa vilka unika möjligheter konsten erbjuder att komma i dialog med den omgivande världen. Undervisningen ses som en visandets process, där läraren visar eleven vad som kan vara bra, viktigt och meningsfullt i världen att ägna sin uppmärksamhet åt. Med hjälp av Joseph Beuys happening från 1965, Hur man förklarar bilder för en död hare, från vilken många bilder finns med i boken, redogör Biesta för hur den processen tar form. Med ett särskilt efterord till den svenska utgåvan. Gert Biesta har beskrivit sina tankar om utbildning som sfär för subjektets och demokratins tillblivelse i ett antal standardverk inom nutida pedagogisk teori. När nu denna bok om konstens undervisande kraft finns tillgänglig på svenska är förhoppningen att den kan bidra till en djupare förståelse hos alla som intresserar sig, från politiker och beslutsfattare, skolledare och lärarutbildare till den enskilda lärarstudenten och pedagogen, för konstens betydelse för en pedagogik och en utbildning för vår (fram)tid. Paul Moerman, dansare, skådespelare och litterär översättare, undervisar på lärarutbildningarna vid Södertörns högskola och är doktorand i konstpedagogik vid Jyväskylä universitet. I sin undervisning i dans, drama och skrivande prövar han att se på utbildning och pedagogik med konstutövarens ögon – och på konsten med pedagogens blick, med inspiration av Gert Biestas pedagogiska teorier och deras didaktiska implikationer.

 • Gert Biesta, ledande utbildningsteoretiker, professor i pedagogik vid Maynooth University i Dublin och vid University of Edinburgh, presenterar i denna bok ett annorlunda sätt att se på undervisningen i de estetiska ämnena genom att visa vilka unika möjligheter konsten erbjuder att komma i dialog med den omgivande världen. Undervisningen ses som en visandets process, där läraren visar eleven vad som kan vara bra, viktigt och meningsfullt i världen att ägna sin uppmärksamhet åt. Med hjälp av Joseph Beuys happening från 1965, Hur man förklarar bilder för en död hare, från vilken många bilder finns med i boken, redogör Biesta för hur den processen tar form. Med ett särskilt efterord till den svenska utgåvan. Gert Biesta har beskrivit sina tankar om utbildning som sfär för subjektets och demokratins tillblivelse i ett antal standardverk inom nutida pedagogisk teori. När nu denna bok om konstens undervisande kraft finns tillgänglig på svenska är förhoppningen att den kan bidra till en djupare förståelse hos alla som intresserar sig, från politiker och beslutsfattare, skolledare och lärarutbildare till den enskilda lärarstudenten och pedagogen, för konstens betydelse för en pedagogik och en utbildning för vår (fram)tid. Paul Moerman, dansare, skådespelare och litterär översättare, undervisar på lärarutbildningarna vid Södertörns högskola och är doktorand i konstpedagogik vid Jyväskylä universitet. I sin undervisning i dans, drama och skrivande prövar han att se på utbildning och pedagogik med konstutövarens ögon – och på konsten med pedagogens blick, med inspiration av Gert Biestas pedagogiska teorier och deras didaktiska implikationer.


 • Nettovikt: 0.3 kg

  Bredd: 16.5

  Höjd: 23.5

  Antal Sidor: 137

  Författare: Gert Biesta

  Språk: en, sv

  Bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Arkeater

Konst som undervisning. Konstundervisning "efter" Joseph Beuys.
Produktnummer: BI_9789151983479

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK