{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Sverige och den globala marknaden för kompetens : hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?_0
Sverige och den globala marknaden för kompetens : hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?
 • Beskrivning
 • Information
Sveriges industriella utveckling har under århundraden burits fram av kompetenta invandrare, som kompletterat där kunnande och erfarenhet saknats. I dag gäller detta i ännu högre grad. Även det mest avancerade industrilandet måste ständigt fylla på sitt kunskapskapital med global rekrytering. Den kanske viktigaste delen av denna komplettering gäller svenskar på utlandsuppdrag som återvänder hem. Men de har efter några år av bortovaro ofta blivit bortglömda outsiders, som i sitt möte med ett svenskt krångelsystem inte sällan finner sig bättre tillrätta med att återvända till utlandsuppdrag, eller tvingas starta eget. Hemvändarnas problem speglar ett betydligt större samhällsekonomiskt problem. En marknad som fungerar som den för begagnade bilar och undervärderar kompetens skapar med tiden stora samhällsekonomiska kostnader i form av förlorad tillväxt när den stöter bort, i stället för att attrahera kompetenta människor till Sverige. Boken innehåller en historisk översikt av kompetensinvandringens industriella betydelse, en jämförelse med konsekvenserna av dagens invandringspolitik, en diskussion vad HR funktionerna i företag och myndigheter i rent egenintresse bör tänka på, samt illustrerar med referenser till hur man gör i andra länder. Gunnar Eliasson är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik vid KTH, Stockholm. Han var tidigare chef för Industriens Utredningsinstitut (IUI, numera IFN) och dessförinnan chefsekonom på dåvarande Sveriges Industriförbund.

 • Sveriges industriella utveckling har under århundraden burits fram av kompetenta invandrare, som kompletterat där kunnande och erfarenhet saknats. I dag gäller detta i ännu högre grad. Även det mest avancerade industrilandet måste ständigt fylla på sitt kunskapskapital med global rekrytering. Den kanske viktigaste delen av denna komplettering gäller svenskar på utlandsuppdrag som återvänder hem. Men de har efter några år av bortovaro ofta blivit bortglömda outsiders, som i sitt möte med ett svenskt krångelsystem inte sällan finner sig bättre tillrätta med att återvända till utlandsuppdrag, eller tvingas starta eget. Hemvändarnas problem speglar ett betydligt större samhällsekonomiskt problem. En marknad som fungerar som den för begagnade bilar och undervärderar kompetens skapar med tiden stora samhällsekonomiska kostnader i form av förlorad tillväxt när den stöter bort, i stället för att attrahera kompetenta människor till Sverige. Boken innehåller en historisk översikt av kompetensinvandringens industriella betydelse, en jämförelse med konsekvenserna av dagens invandringspolitik, en diskussion vad HR funktionerna i företag och myndigheter i rent egenintresse bör tänka på, samt illustrerar med referenser till hur man gör i andra länder. Gunnar Eliasson är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik vid KTH, Stockholm. Han var tidigare chef för Industriens Utredningsinstitut (IUI, numera IFN) och dessförinnan chefsekonom på dåvarande Sveriges Industriförbund.


 • Höjd: 21.0

  Bredd: 13.5

  Nettovikt: 0.4 kg

  Antal Sidor: 271

  Författare: Gunnar Eliasson

  Språk: sv

  Bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Ekerlids

Sverige och den globala marknaden för kompetens : hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?
Produktnummer: BI_9789188849557

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK