{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Barn och ungdomar i stadens olikheter : om segregation, gränser och möjliggörande interventioner_0
Barn och ungdomar i stadens olikheter : om segregation, gränser och möjliggörande interventioner
 • Beskrivning
 • Information
Barn och ungdomar i stadens olikheter handlar om barn och ungdomar från ett antal bostadsområden och kommuner i Stockholmsregionen, och villkoren för deras uppväxt, utbildning, fritid och hälsa. Det är en nödvändig bok för alla som arbetar för att barn och ungdomar ska få samma möjligheter och livschanser, men kanske särskilt för de som arbetar i strukturellt missgynnade områden som blivande och verksamma lärare och rektorer, men också politiker. Boken Barn och ungdomar i stadens olikheter är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt och den bygger på ett omfattande intervjumaterial, från barn och ungdomar och deras föräldrar till representanter för olika institutioner, myndigheter och organisationer har fått komma till tals. Barn och ungdomar i stadens olikheter är framsprungen ur ett unikt samarbete mellan Gålöstiftelsen och Stockholms universitet. Gålöstiftelsen är en av landets största stiftelser, inrättad på 1830-talet, med uppgift att stötta barn från mindre bemedlade familjer så att de kan uppnå sina drömmars mål. Sagt om boken: "Innehållet är robust förankrat i vetenskaplig grund och ger en unik bild av segregation och gränser samt möjligheter till intervention av olika slag i det urbana rummet, som kan vara en kommun, en stadsdel eller en gata. Ett mycket intressant avsnitt är det som baseras på intervjuer med skolpersonal från fyra skolor som bland annat nämner utmaningar i form av föräldrasamverkan, inkludering av elever med diagnoser och psykisk ohälsa. Barn och ungdomar i stadens olikheter är en mycket intressant och angelägen bok som på ett briljant sätt ger inblick i barns och ungdomars uppväxtvillkor i några strukturellt missgynnade områden där bland annat skolornas betydelse diskuteras. Helhetsbetyg: 5." Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 11, 2021

 • Barn och ungdomar i stadens olikheter handlar om barn och ungdomar från ett antal bostadsområden och kommuner i Stockholmsregionen, och villkoren för deras uppväxt, utbildning, fritid och hälsa. Det är en nödvändig bok för alla som arbetar för att barn och ungdomar ska få samma möjligheter och livschanser, men kanske särskilt för de som arbetar i strukturellt missgynnade områden som blivande och verksamma lärare och rektorer, men också politiker. Boken Barn och ungdomar i stadens olikheter är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt och den bygger på ett omfattande intervjumaterial, från barn och ungdomar och deras föräldrar till representanter för olika institutioner, myndigheter och organisationer har fått komma till tals. Barn och ungdomar i stadens olikheter är framsprungen ur ett unikt samarbete mellan Gålöstiftelsen och Stockholms universitet. Gålöstiftelsen är en av landets största stiftelser, inrättad på 1830-talet, med uppgift att stötta barn från mindre bemedlade familjer så att de kan uppnå sina drömmars mål. Sagt om boken: "Innehållet är robust förankrat i vetenskaplig grund och ger en unik bild av segregation och gränser samt möjligheter till intervention av olika slag i det urbana rummet, som kan vara en kommun, en stadsdel eller en gata. Ett mycket intressant avsnitt är det som baseras på intervjuer med skolpersonal från fyra skolor som bland annat nämner utmaningar i form av föräldrasamverkan, inkludering av elever med diagnoser och psykisk ohälsa. Barn och ungdomar i stadens olikheter är en mycket intressant och angelägen bok som på ett briljant sätt ger inblick i barns och ungdomars uppväxtvillkor i några strukturellt missgynnade områden där bland annat skolornas betydelse diskuteras. Helhetsbetyg: 5." Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 11, 2021


 • Bredd: 14.3

  Höjd: 21.9

  Antal Sidor: 360

  Nettovikt: 0.644 kg

  Författare: Nihad Bunar

  Bokformulär: Hardback

  Språk: sv

  Förlag: Natur & Kultur Läromedel

Barn och ungdomar i stadens olikheter : om segregation, gränser och möjliggörande interventioner
Produktnummer: BI_9789127829398

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK