{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Filosofins Historia och den Moderna Sokratiska Metoden_0
Filosofins Historia och den Moderna Sokratiska Metoden
Filosofins Historia och den Moderna Sokratiska Metoden_0
 • Beskrivning
 • Information
Människan har skapat en kultur och en civilisation, som hjälper individer att ta sig loss ur okunnighet och indoktrinering, om hon bara bemöder sig om att göra det. Boken är indelad i fyra avsnitt. Den första delen handlar om hur människan genom att skapa matematik, logik och filosofi väcktes upp ur sin andliga dvala och började skapa kulturen. Andra delen går igenom idéerna i Platons och Xenophons skrifter om Sokrates. Tredje delen berättar historien om hur vårt moderna västerländska samhälle (C2) skapades. I den fjärde delen beskrivs hur Sokrates barnmorskemetod (dialektiken) och den moderna sokratiska metoden utvecklades. Boken innehåller dessutom en ordlista över de vanligaste orden som ingår i den moderna sokratiska och buddistiska livsfilosofiska meditationen. Sist men inte minns vill jag påpeka att "vanliga människor" i det moderna samhället ofta blivit så ovana vad att föra dialoger med andra människor att de ofta är rädda för att ta kontakt med nya människor. Denna bok är i första hand riktad till de djärva själar som vågar försöka bryta sig loss ur sina vanemönster. Recension av Robert O. - "JAG KAN INTE LÄRA NÅGON NÅGOT. JAG KAN BARA FÅ DEM ATT TÄNKA" - Detta citat är hämtat från den grekiske filosofen Sokrates som levde i antikens Grekland på 400-talet f. kr. I denna bok behandlas "konsten att komma till vetande" - att nå insikt såväl om dina inneboende förmågor som till vem du egentligen i grund och botten är. Sokrates insåg tidigt att denna inneboende sanna kunskap finns inom oss alla - det handlar "bara" om att locka fram den och istället för att tro bekräfta ditt vetande och komma till insikt om vad som är dina mål och syften i detta liv. Många är de som reflekterat över detta under historiens gång. Boken bjuder på en utförlig dialog om essensen av människors kunskapsinsikt, och civilisationers utveckling som en följd av att människor tagit ansvar för sitt vetande, sina förmågor och framförallt för att livet går ut på satt samarbeta för det stora flertalets bästa och inte endast för egen tillfredsställelse. Under bokens gång presenteras diskussionsfrågor som bygger på den moderna sokratiska metoden. Författaren presenterar hur han sammanfört österländsk och västerländsk visdom till högre medvetande genom kunskapsinsikt och meditation. Boken kan användas som källa till inspiration för att nå insikt om det egna högre medvetandet. Eller till förståelse av vår civilisations betydande sanna kunskapsutveckling, historia och filosofi från både öst och väst. Boken är en utmärkt vägledare för den som vill fortsätta sina studier och få sokratisk meditation i Livsfilosofiska föreningen DUGA, en ideell förening idag verksam i Göteborg och Stockholm för den som törstar efter sann kunskap och verklig visdom, rak och sann vänskap samt vilja att växa i förmåga och livskraft.

 • Människan har skapat en kultur och en civilisation, som hjälper individer att ta sig loss ur okunnighet och indoktrinering, om hon bara bemöder sig om att göra det. Boken är indelad i fyra avsnitt. Den första delen handlar om hur människan genom att skapa matematik, logik och filosofi väcktes upp ur sin andliga dvala och började skapa kulturen. Andra delen går igenom idéerna i Platons och Xenophons skrifter om Sokrates. Tredje delen berättar historien om hur vårt moderna västerländska samhälle (C2) skapades. I den fjärde delen beskrivs hur Sokrates barnmorskemetod (dialektiken) och den moderna sokratiska metoden utvecklades. Boken innehåller dessutom en ordlista över de vanligaste orden som ingår i den moderna sokratiska och buddistiska livsfilosofiska meditationen. Sist men inte minns vill jag påpeka att "vanliga människor" i det moderna samhället ofta blivit så ovana vad att föra dialoger med andra människor att de ofta är rädda för att ta kontakt med nya människor. Denna bok är i första hand riktad till de djärva själar som vågar försöka bryta sig loss ur sina vanemönster. Recension av Robert O. - "JAG KAN INTE LÄRA NÅGON NÅGOT. JAG KAN BARA FÅ DEM ATT TÄNKA" - Detta citat är hämtat från den grekiske filosofen Sokrates som levde i antikens Grekland på 400-talet f. kr. I denna bok behandlas "konsten att komma till vetande" - att nå insikt såväl om dina inneboende förmågor som till vem du egentligen i grund och botten är. Sokrates insåg tidigt att denna inneboende sanna kunskap finns inom oss alla - det handlar "bara" om att locka fram den och istället för att tro bekräfta ditt vetande och komma till insikt om vad som är dina mål och syften i detta liv. Många är de som reflekterat över detta under historiens gång. Boken bjuder på en utförlig dialog om essensen av människors kunskapsinsikt, och civilisationers utveckling som en följd av att människor tagit ansvar för sitt vetande, sina förmågor och framförallt för att livet går ut på satt samarbeta för det stora flertalets bästa och inte endast för egen tillfredsställelse. Under bokens gång presenteras diskussionsfrågor som bygger på den moderna sokratiska metoden. Författaren presenterar hur han sammanfört österländsk och västerländsk visdom till högre medvetande genom kunskapsinsikt och meditation. Boken kan användas som källa till inspiration för att nå insikt om det egna högre medvetandet. Eller till förståelse av vår civilisations betydande sanna kunskapsutveckling, historia och filosofi från både öst och väst. Boken är en utmärkt vägledare för den som vill fortsätta sina studier och få sokratisk meditation i Livsfilosofiska föreningen DUGA, en ideell förening idag verksam i Göteborg och Stockholm för den som törstar efter sann kunskap och verklig visdom, rak och sann vänskap samt vilja att växa i förmåga och livskraft.


 • Bredd: 14.7

  Höjd: 21.1

  Antal sidor: 682

  Nettovikt: 0.975 kg

  Författare: Torgny Salén

Filosofins Historia och den Moderna Sokratiska Metoden
Produktnummer: BI_9789163038716

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK