{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Slavskeppet : en historia om människor_0
Slavskeppet : en historia om människor
 • Beskrivning
 • Information
I mer än 300 år seglade slavskeppet över Atlanten, innan det förbjöds av England och USA för 200 år sedan. Slaveriet på den amerikanska kontinenten är väl utforskat men lite har skrivits om själva skeppet som var dess förutsättning. I Marcus Redikers nya bok Slavskeppet står emellertid just denna farkost och det mänskliga drama som utspelade sig ombord i centrum. Med hjälp av trettio år forskning i maritima arkiv lyckas han levande­göra slavhandeln och dess olika aktörer: Slavarna, skeppspojkarna, sjömännen och kaptenerna ombord. Finansiärerna och profitörerna i metropolerna runt Atlanten. Hajarna som jagade i skeppens kölvatten. Slaverimotståndarna vars kamp till slut satte stopp för det som kallats det mest storslagna dramat i de senaste tusen åren av mänsklighetens historia. Slavskeppet är inte bara en berättelse om en tragedi. Marcus Rediker skildrar också det mångskiftande och omfattande motstånd som de förslavade bjöd sina nya herrar. Trots att denna frihetskamp oftast bokstavligen var dödsdömd, levde dess anda vidare i den kreativa och livskraftiga afroamerikanska kulturen som föddes ombord på slavskeppet. Marcus Rediker är professor i historia vid University of Pittsburgh. På svenska har tidigare utkommit Pirater - Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet (Karneval). INTERNATIONELLA RÖSTER OM SLAVSKEPPET: 'I sin nya, mästerliga bok utforskar Marcus Rediker mer noggrant än någon annan hittills gjort det rikhaltiga material som de som deltog i människohandeln lämnat efter sig Rediker har använt arkiven på ett enastående sätt; hans skarpa, medkännande blick har gjort åtskilliga fynd som andra författare i detta ämne, mig själv inkluderad, har missat.' Adam Hochschild i New York Times 'Eftersom jag forskar om slaveri och abolitionisterna har jag läst många böcker som rymmer förslavade människors skräckskildringar Trots detta blev jag överväldigad av Marcus Redikers mästerliga, absorberande och hjärtekrossande bok Slav­skeppet. Med undantag för delar av Toni Morrisons Beloved och Charles Johnsons Middle Passage båda romaner har jag inte stött på någon skildring lika intensiv och fängslande som Redikers.' Jacqueline Bacon i The San Diego Union Tribune 'Vad gäller skildringen av slavskeppet når Rediker längre än andra historiker. Och endast få har arbetat hårdare än han för att lyfta fram de många historier som döljer sig i publicerade memoarer och arkiv. Även de som är insatta i ämnet kommer att bli förvånande av de detaljer som Rediker grävt fram.' Christopher Leslie Brown i The Nation 'Jag har svårt att uttrycka hur mycket jag beundrar denna bok Genom att så starkt betona individuella erfarenheter motverkar Marcus Rediker den mänskliga tendensen att fly från fasor till bekväma abstraktioner. Vi står alla i tacksamhetsskuld till honom för det. Denna skildring av den atlantiska slavhandeln kommer sannolikt aldrig att kunna överträffas.' Barry Unsworth, författare till den Booker Prize-belönade romanen Sacred Hunger 'Jag var inte beredd på den starka känslomässiga kraften i Slav­skeppet. Läsningen gjorde att jag kunde känna de oskiljaktiga band jag har med de afrikanska förfäder som utgjorde slavskeppens last. Deras mod, intelligens och självrespekt, deras oerhörda ansträngningar att befria sig, påverkade mig så djupt att jag i flera dagar inte kunde stiga upp från sängen.' Alice Walker, författare till den Pulitzer Prize-belönade romanen Purpurfärgen 'Slavskeppet är ett kraftprov. Aldrig förr har verkligheten bakom slavhandeln blivit så mångsidigt och lyhört skildrad. Marcus Redikers djupa kunskaper om sjöfart sätter honom i stånd att rekonstruera livet och döden för dem som seglade på slavskeppen på ett mer levande och övertygande sätt än vad någon annan historiker hittills gjort. Jag är säker på att denna bok kommer att fortsätta att läsas så länge det finns männi­skor som vill förstå denna avgörande epok i den moderna världens födelse.' Robin Blackburn, professor i sociologi och författare till The Making of New World Slavery 'Slavskeppet var en maskin som producerade modernitet. Världens förändrades när det började trafikera Atlanten. Det förenade Europa, Afrika och den amerikanska kontinenten och gav upphov till enorm rikedom och obeskrivbar misär. Dessa fruktansvärda resor fortsätter att kasta sina skuggor över våra liv. Atlantens lysande historiker Markus Rediker besitter en unik kunskap om de materiella förändringar och den moraliska kris som slavskeppet ledde till. Slavskeppet är historia av bästa märke, välskriven, grundligt researchad och moraliskt kvalificerad.' Ira Berlin, professor i historia vid University of Maryland 'Slavskeppet är en bok som likt Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee kommer att förändra vår syn på historien och oss själva.' Martín Espada, poet och författare 'Slavskeppet är verkligen en storartad och oroande bok oroande inte bara för att den i detalj skildrar det våld och barbari som drabbar människor på den fria marknaden, utan också för att den påminner om att alla aktörer i detta drama är människor, även skeppets besättning. Slavskeppet är ingenting för den harhjärtade, men på samma sätt som de miljoner som gjorde denna resa i det förflutna har vi inget val. Vi måste göra upp med denna historia om vi vill förstå hur vår moderna, rasuppdelade och globaliserade ekonomi grundad på exploatering uppstod.' Robin D. G. Kelley, professor i historia vid Columbia University 'Atlantens mest framstående underifrån-historiker har skrivit ett mästerverk. I denna mänskliga historia kan du höra klagosånger och skrik av smärta, liksom ljudet av det tumult som hörs när ett uppror inleds.' Peter Linebaugh, professor i historia vid University of Toledo OM MARCUS REDIKER: Marcus Rediker föddes 1951 i Owensboro, Kentucky, och växte upp i Nashville och Richmond. Han kommer från en arbetarklassfamilj med rötter i gruvorna och industrierna i Kentucky, Tennessee och Virginia. Förfäderna stammar från Wales, Skottland, Nederländerna och Cherokee­indianerna. Av tradition betraktar han sig som southerner, politiskt som ett barn av sextio­talets nya vänster. Marcus Rediker är idag professor och föreståndare för den historiska institutionen vid University of Pittsburgh. Han har själv eller tillsammans med andra skrivit fem böcker: Between the Devil and the Deep Blue Sea (1987), Who Built America? (första delen, 1989), The Many-Headed Hydra (2000), Pirater Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet (2004, sv. utgåva 2006, 2007) och så Slavskeppet (2007, sv. utgåva 2008). Böckerna har översatts till nio språk. Marcus Rediker har genom åren varit engagerad i en rad olika rörelser för social rätt­visa och fred. På senare tid har han deltagit i den internationella kampanjen för att avskaffa dödsstraffet. Det var i detta arbete, i samtal med bland andra den svarte, dödsdömde fången Mumia Abu-Jamal, som tanken på att skriva Slavskeppet först väcktes hos honom. Då kom han att se dödsstraffet som ett modernt terror­system som likt slavsystemet hade starka kopplingar till ras. I en intervju för några år sedan berättade Marcus Rediker hur han ser på historieskrivningens roll: 'Att återfinna underifrånperpektivet är för mig, i sig själv, en akt av rättvisa. Det är ett uttryck för solidaritet med exploaterade och förtryckta folk i alla tider. Jag tror också att det finns ett slags den folkliga historieskrivningens poetik. Om vi kan fånga något av poesin i kampen och få en glimt av allt det vackra och sanna som människor har försökt att åstadkomma, ofta under mycket svåra villkor och till priset av sina liv; om vi kan få dessa människor att tala, så kan vi använda deras exempel som inspiration och vägledning. Så ser i varje fall den stjärna ut som jag navigerar efter.' För mer information, se Marcus Redikers hemsida: www.marcusrediker.com

 • I mer än 300 år seglade slavskeppet över Atlanten, innan det förbjöds av England och USA för 200 år sedan. Slaveriet på den amerikanska kontinenten är väl utforskat men lite har skrivits om själva skeppet som var dess förutsättning. I Marcus Redikers nya bok Slavskeppet står emellertid just denna farkost och det mänskliga drama som utspelade sig ombord i centrum. Med hjälp av trettio år forskning i maritima arkiv lyckas han levande­göra slavhandeln och dess olika aktörer: Slavarna, skeppspojkarna, sjömännen och kaptenerna ombord. Finansiärerna och profitörerna i metropolerna runt Atlanten. Hajarna som jagade i skeppens kölvatten. Slaverimotståndarna vars kamp till slut satte stopp för det som kallats det mest storslagna dramat i de senaste tusen åren av mänsklighetens historia. Slavskeppet är inte bara en berättelse om en tragedi. Marcus Rediker skildrar också det mångskiftande och omfattande motstånd som de förslavade bjöd sina nya herrar. Trots att denna frihetskamp oftast bokstavligen var dödsdömd, levde dess anda vidare i den kreativa och livskraftiga afroamerikanska kulturen som föddes ombord på slavskeppet. Marcus Rediker är professor i historia vid University of Pittsburgh. På svenska har tidigare utkommit Pirater - Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet (Karneval). INTERNATIONELLA RÖSTER OM SLAVSKEPPET: 'I sin nya, mästerliga bok utforskar Marcus Rediker mer noggrant än någon annan hittills gjort det rikhaltiga material som de som deltog i människohandeln lämnat efter sig Rediker har använt arkiven på ett enastående sätt; hans skarpa, medkännande blick har gjort åtskilliga fynd som andra författare i detta ämne, mig själv inkluderad, har missat.' Adam Hochschild i New York Times 'Eftersom jag forskar om slaveri och abolitionisterna har jag läst många böcker som rymmer förslavade människors skräckskildringar Trots detta blev jag överväldigad av Marcus Redikers mästerliga, absorberande och hjärtekrossande bok Slav­skeppet. Med undantag för delar av Toni Morrisons Beloved och Charles Johnsons Middle Passage båda romaner har jag inte stött på någon skildring lika intensiv och fängslande som Redikers.' Jacqueline Bacon i The San Diego Union Tribune 'Vad gäller skildringen av slavskeppet når Rediker längre än andra historiker. Och endast få har arbetat hårdare än han för att lyfta fram de många historier som döljer sig i publicerade memoarer och arkiv. Även de som är insatta i ämnet kommer att bli förvånande av de detaljer som Rediker grävt fram.' Christopher Leslie Brown i The Nation 'Jag har svårt att uttrycka hur mycket jag beundrar denna bok Genom att så starkt betona individuella erfarenheter motverkar Marcus Rediker den mänskliga tendensen att fly från fasor till bekväma abstraktioner. Vi står alla i tacksamhetsskuld till honom för det. Denna skildring av den atlantiska slavhandeln kommer sannolikt aldrig att kunna överträffas.' Barry Unsworth, författare till den Booker Prize-belönade romanen Sacred Hunger 'Jag var inte beredd på den starka känslomässiga kraften i Slav­skeppet. Läsningen gjorde att jag kunde känna de oskiljaktiga band jag har med de afrikanska förfäder som utgjorde slavskeppens last. Deras mod, intelligens och självrespekt, deras oerhörda ansträngningar att befria sig, påverkade mig så djupt att jag i flera dagar inte kunde stiga upp från sängen.' Alice Walker, författare till den Pulitzer Prize-belönade romanen Purpurfärgen 'Slavskeppet är ett kraftprov. Aldrig förr har verkligheten bakom slavhandeln blivit så mångsidigt och lyhört skildrad. Marcus Redikers djupa kunskaper om sjöfart sätter honom i stånd att rekonstruera livet och döden för dem som seglade på slavskeppen på ett mer levande och övertygande sätt än vad någon annan historiker hittills gjort. Jag är säker på att denna bok kommer att fortsätta att läsas så länge det finns männi­skor som vill förstå denna avgörande epok i den moderna världens födelse.' Robin Blackburn, professor i sociologi och författare till The Making of New World Slavery 'Slavskeppet var en maskin som producerade modernitet. Världens förändrades när det började trafikera Atlanten. Det förenade Europa, Afrika och den amerikanska kontinenten och gav upphov till enorm rikedom och obeskrivbar misär. Dessa fruktansvärda resor fortsätter att kasta sina skuggor över våra liv. Atlantens lysande historiker Markus Rediker besitter en unik kunskap om de materiella förändringar och den moraliska kris som slavskeppet ledde till. Slavskeppet är historia av bästa märke, välskriven, grundligt researchad och moraliskt kvalificerad.' Ira Berlin, professor i historia vid University of Maryland 'Slavskeppet är en bok som likt Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee kommer att förändra vår syn på historien och oss själva.' Martín Espada, poet och författare 'Slavskeppet är verkligen en storartad och oroande bok oroande inte bara för att den i detalj skildrar det våld och barbari som drabbar människor på den fria marknaden, utan också för att den påminner om att alla aktörer i detta drama är människor, även skeppets besättning. Slavskeppet är ingenting för den harhjärtade, men på samma sätt som de miljoner som gjorde denna resa i det förflutna har vi inget val. Vi måste göra upp med denna historia om vi vill förstå hur vår moderna, rasuppdelade och globaliserade ekonomi grundad på exploatering uppstod.' Robin D. G. Kelley, professor i historia vid Columbia University 'Atlantens mest framstående underifrån-historiker har skrivit ett mästerverk. I denna mänskliga historia kan du höra klagosånger och skrik av smärta, liksom ljudet av det tumult som hörs när ett uppror inleds.' Peter Linebaugh, professor i historia vid University of Toledo OM MARCUS REDIKER: Marcus Rediker föddes 1951 i Owensboro, Kentucky, och växte upp i Nashville och Richmond. Han kommer från en arbetarklassfamilj med rötter i gruvorna och industrierna i Kentucky, Tennessee och Virginia. Förfäderna stammar från Wales, Skottland, Nederländerna och Cherokee­indianerna. Av tradition betraktar han sig som southerner, politiskt som ett barn av sextio­talets nya vänster. Marcus Rediker är idag professor och föreståndare för den historiska institutionen vid University of Pittsburgh. Han har själv eller tillsammans med andra skrivit fem böcker: Between the Devil and the Deep Blue Sea (1987), Who Built America? (första delen, 1989), The Many-Headed Hydra (2000), Pirater Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet (2004, sv. utgåva 2006, 2007) och så Slavskeppet (2007, sv. utgåva 2008). Böckerna har översatts till nio språk. Marcus Rediker har genom åren varit engagerad i en rad olika rörelser för social rätt­visa och fred. På senare tid har han deltagit i den internationella kampanjen för att avskaffa dödsstraffet. Det var i detta arbete, i samtal med bland andra den svarte, dödsdömde fången Mumia Abu-Jamal, som tanken på att skriva Slavskeppet först väcktes hos honom. Då kom han att se dödsstraffet som ett modernt terror­system som likt slavsystemet hade starka kopplingar till ras. I en intervju för några år sedan berättade Marcus Rediker hur han ser på historieskrivningens roll: 'Att återfinna underifrånperpektivet är för mig, i sig själv, en akt av rättvisa. Det är ett uttryck för solidaritet med exploaterade och förtryckta folk i alla tider. Jag tror också att det finns ett slags den folkliga historieskrivningens poetik. Om vi kan fånga något av poesin i kampen och få en glimt av allt det vackra och sanna som människor har försökt att åstadkomma, ofta under mycket svåra villkor och till priset av sina liv; om vi kan få dessa människor att tala, så kan vi använda deras exempel som inspiration och vägledning. Så ser i varje fall den stjärna ut som jag navigerar efter.' För mer information, se Marcus Redikers hemsida: www.marcusrediker.com


 • Bredd: 17.0

  Höjd: 23.6

  Antal Sidor: 389

  Nettovikt: 0.73 kg

  Författare: Marcus Rediker

Slavskeppet : en historia om människor
Produktnummer: BI_9789185703081

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK