{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Vad händer med klimatet? : en klimatforskares syn på jordens klimat_0
Vad händer med klimatet? : en klimatforskares syn på jordens klimat
 • Beskrivning
 • Information
Vad är det som händer med jordens klimat? Är en katastrof nära förestående med skenande uppvärmning och svällande hav? Eller är nuvarande förändringstrender hanterbara? ­Eller kan vi inte säkert veta vare sig det ena ­eller andra?Många har bestämda åsikter om klimatet, men få har satt sig in i det komplicerade ämnet i lika hög grad som Lennart Bengtsson. I sextio år har han arbetat med och forskat om klimat och ­väder, bland annat som chef för European ­Centre for Medium-Range Weather ­Forecasts, International Space Science Institute och Max Planck Institute for Meteo­rology. I Vad händer med klimatet? ger Lennart Bengtsson sin syn på några av de mest grundläggande frågorna kring vår planets klimat:- Vad bestämmer jordens klimat?- Vad är växthuseffekten? - Är det möjligt att förutsäga klimatet? - Hur skall jordens energiförsörjning lösas? - Kan oönskade globala klimatförändringar motverkas? - Vilken roll kan Sverige spela? FRÅN MOTTAGANDET I SVENSKA MEDIER"I dessa dagar då vi översvämmas av 'klimatexperter' säger inte detta mycket, inte heller får namnet Lennart Bengtsson några klockor att pingla igenkännande hos de flesta. Men då ska ni veta att Bengtsson är vårt lands främste klimatexpert och en av de mest framstående meteorologerna i världen. Han är också en av de få klimatexperter som meteorologer gärna lyssnar på ... Jag har, som ni kan förstå, som meteorolog läst många böcker om väder och klimat. Därför kan jag med gott samvete säga att Lennarts bok intar en topposition, både i vetenskaplig lödighet och pedagogisk tillgänglighet. Förlaget ska dessutom ges äran av att gjort en bok som väcker läslust med läckra bilder och lättillgängliga diagram." Meteorologen Anders Persson på Global Politics"Meteorologen Lennart Bengtssons Vad händer med klimatet? är en riktig klokbok. Här finns bland annat allt det basala man inte vågat fråga om kring väder och klimat på vår planet. Klart och översiktligt så att även en kulturskribent kan förstå, förklaras inte bara växthusgasernas roll utan alla de olika faktorer som spelar in ... En av bokens stora förtjänster är att den inte bara slår fast viktiga saker och radar fakta, utan tar upp också hur mycket vi inte vet, och några saker vi sannolikt aldrig kan veta. Moln är exempelvis ett stort mysterium. Forskarna vet ännu inte om de på det hela taget bidrar till mer eller mindre uppvärmning. De både värmer och reflekterar solljus. Det är spännande. Så mycket i denna värld finns att vara nyfiken på, kliande gåtor som bara väntar på rätt hypotes och möjliga tester. Med Bengtssons varsamma pedagogik blir okunskapen aldrig något tillhygge för tvivel på allt, den ingår i en saklig redogörelse för var kunskapens gränser går och att de flyttas framåt." Mattias Svensson i Aftonbladet "Det här är en måstebok för alla som undrar och oroas över vad som händer med klimatet och som funderar på vad människor kan göra för att förbättra läget. Den här boken är viktig också för alla förnekare och fanatiker av alla slags skolor och läggningar. Här bjuds motstånd mot alla former av förenklingar, skrönor, myter och ångestattacker ... Lennart Bengtssons bok har sådana kvaliteter att den borde kunna flytta den politiska klimatdebatten till en ny nivå. En nivå där erkända fakta, erkända osäkerheter och erkända rimlighetsanalyser ligger till grund för insatser och åtgärder ... Människans väldokumenterade förmågor anpassning och innovation är artens främsta framgångsfaktorer. Det är den kraften vi behöver mer av och vi behöver mindre av politiska stressbeslut. Inte minst behöver samhället mer insatta och öppensinnade medborgare. Med sin bok drar Lennart Bengtsson ett gäng strån till den stack där det byggs ett sådant vettigare, kunnigare och mer balanserat samhällsklimat." Widar Andersson i Folkbladet"Vad händer med klimatet? förmedlar en övergripande lägesbeskrivning av klimatforskningen och sätter samtidigt in klimatfrågan i ett större perspektiv ... Inledningsvis ges en sakkunnig förklaring av begreppet klimat och hur kunskapen om jordens klimat har utvecklats. Den totala växthuseffekten inklusive den naturliga och dess geografiska fördelning redovisas. Vidare framför författaren också intressanta argument om växthusgasutsläpp och svårigheter att tillfredsställa det kraftigt ökade behovet av energi, kritiska råvaror och livsmedel. Författaren lägger slutligen fram en realistisk och optimistisk bedömning av tillgängliga förändringsalternativ. Ett utmärkt och mycket omfattande figur- och bildmaterial tydliggör textmaterialet på ett pedagogiskt och bra sätt. Avslutningsvis framgår ordförklaringar och omfattande referensanvisningar. Boken är språkligt lättillgänglig och behandlar ett högaktuellt sakinnehåll, vilket torde motsvara ett stort allmänintresse." Nils-Olof Bjellvi I BTJ OM FÖRFATTARENLennart Bengtsson är professor i dynamisk meteo­rologi. Under sin karriär har han haft en ledande funktion vid utveckling av meteorologiska analys- och prognos­system för praktisk tillämpning inom internationell vädertjänst. Bland annat har han varit chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Max Planck Institute for Meteo­rology och International Space Science Insti­tute. Lennart Bengtsson är medlem i Kungliga veten­skaps­aka­demien och hedersmedlem i bland annat American Meteo­rological Society och Euro­­­pean Geo­physical Union. Han har publicerat över 230 akademiska papers i ämnena meteorologi och klimatologi. »Vad händer med klimatet?« är hans första populärt inriktade bok. KOLLEGORNAS SYN "Lennart Bengtsson, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, internationellt meriterad forskare inom meteorologi/klimatologi som innehaft professurer på flera lärosäten i Europa är författare till boken Vad händer med klimatet?, en bok som verkligen ger en vetenskapligt grundad behandling av just den frågan. Boken fyller ett uppdämt faktabehov som föreligger sedan floran av klimatinlägg i media vuxit sig allt vildare ... Den rekommenderas för alla som vill ha en bra utgångspunkt för att kritiskt kunna följa och möjligen delta i debatten." Bengt Söderberg, meteorolog och pensionerad chef för Försvarets vädertjänst, och Hilding Sundqvist, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet »[Denna bok] är skriven av en av världens främs­ta experter inom klimatforskningen, med stora kunskaper om hur klimatsystemet fungerar med eller utan påverkan av mänsklig aktivitet. Lennart Bengtsson är internationellt erkänd och ledande inom atmosfärsvetenskap.« André Berger, Georges Lemaître Center for Earth and Climate Research, Belgien »[Lennart Bengtssons] unika kompetenser gjor­de att jag i egenskap av chef för International Space Science Institute erbjöd honom rollen som den första chefen för Earth Science, en befattning som han innehade åren 2007 2013. Jag är stolt över att ha fått samarbeta med denne enastående fysiker och världskände expert inom meteorologi och ­klimatforskning.« Roger-Maurice Bonnet, International Space Science Institute, Schweiz »Lennart Bengtsson, en erfaren och mycket an­sedd me­teo­rolog och klimatexpert, lägger här fram en realistisk men samtidigt optimis­tisk bedömning av tillgängliga förändringsalter­nativ.« Klaus Hasselmann, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Tyskland

 • Vad är det som händer med jordens klimat? Är en katastrof nära förestående med skenande uppvärmning och svällande hav? Eller är nuvarande förändringstrender hanterbara? ­Eller kan vi inte säkert veta vare sig det ena ­eller andra?Många har bestämda åsikter om klimatet, men få har satt sig in i det komplicerade ämnet i lika hög grad som Lennart Bengtsson. I sextio år har han arbetat med och forskat om klimat och ­väder, bland annat som chef för European ­Centre for Medium-Range Weather ­Forecasts, International Space Science Institute och Max Planck Institute for Meteo­rology. I Vad händer med klimatet? ger Lennart Bengtsson sin syn på några av de mest grundläggande frågorna kring vår planets klimat:- Vad bestämmer jordens klimat?- Vad är växthuseffekten? - Är det möjligt att förutsäga klimatet? - Hur skall jordens energiförsörjning lösas? - Kan oönskade globala klimatförändringar motverkas? - Vilken roll kan Sverige spela? FRÅN MOTTAGANDET I SVENSKA MEDIER"I dessa dagar då vi översvämmas av 'klimatexperter' säger inte detta mycket, inte heller får namnet Lennart Bengtsson några klockor att pingla igenkännande hos de flesta. Men då ska ni veta att Bengtsson är vårt lands främste klimatexpert och en av de mest framstående meteorologerna i världen. Han är också en av de få klimatexperter som meteorologer gärna lyssnar på ... Jag har, som ni kan förstå, som meteorolog läst många böcker om väder och klimat. Därför kan jag med gott samvete säga att Lennarts bok intar en topposition, både i vetenskaplig lödighet och pedagogisk tillgänglighet. Förlaget ska dessutom ges äran av att gjort en bok som väcker läslust med läckra bilder och lättillgängliga diagram." Meteorologen Anders Persson på Global Politics"Meteorologen Lennart Bengtssons Vad händer med klimatet? är en riktig klokbok. Här finns bland annat allt det basala man inte vågat fråga om kring väder och klimat på vår planet. Klart och översiktligt så att även en kulturskribent kan förstå, förklaras inte bara växthusgasernas roll utan alla de olika faktorer som spelar in ... En av bokens stora förtjänster är att den inte bara slår fast viktiga saker och radar fakta, utan tar upp också hur mycket vi inte vet, och några saker vi sannolikt aldrig kan veta. Moln är exempelvis ett stort mysterium. Forskarna vet ännu inte om de på det hela taget bidrar till mer eller mindre uppvärmning. De både värmer och reflekterar solljus. Det är spännande. Så mycket i denna värld finns att vara nyfiken på, kliande gåtor som bara väntar på rätt hypotes och möjliga tester. Med Bengtssons varsamma pedagogik blir okunskapen aldrig något tillhygge för tvivel på allt, den ingår i en saklig redogörelse för var kunskapens gränser går och att de flyttas framåt." Mattias Svensson i Aftonbladet "Det här är en måstebok för alla som undrar och oroas över vad som händer med klimatet och som funderar på vad människor kan göra för att förbättra läget. Den här boken är viktig också för alla förnekare och fanatiker av alla slags skolor och läggningar. Här bjuds motstånd mot alla former av förenklingar, skrönor, myter och ångestattacker ... Lennart Bengtssons bok har sådana kvaliteter att den borde kunna flytta den politiska klimatdebatten till en ny nivå. En nivå där erkända fakta, erkända osäkerheter och erkända rimlighetsanalyser ligger till grund för insatser och åtgärder ... Människans väldokumenterade förmågor anpassning och innovation är artens främsta framgångsfaktorer. Det är den kraften vi behöver mer av och vi behöver mindre av politiska stressbeslut. Inte minst behöver samhället mer insatta och öppensinnade medborgare. Med sin bok drar Lennart Bengtsson ett gäng strån till den stack där det byggs ett sådant vettigare, kunnigare och mer balanserat samhällsklimat." Widar Andersson i Folkbladet"Vad händer med klimatet? förmedlar en övergripande lägesbeskrivning av klimatforskningen och sätter samtidigt in klimatfrågan i ett större perspektiv ... Inledningsvis ges en sakkunnig förklaring av begreppet klimat och hur kunskapen om jordens klimat har utvecklats. Den totala växthuseffekten inklusive den naturliga och dess geografiska fördelning redovisas. Vidare framför författaren också intressanta argument om växthusgasutsläpp och svårigheter att tillfredsställa det kraftigt ökade behovet av energi, kritiska råvaror och livsmedel. Författaren lägger slutligen fram en realistisk och optimistisk bedömning av tillgängliga förändringsalternativ. Ett utmärkt och mycket omfattande figur- och bildmaterial tydliggör textmaterialet på ett pedagogiskt och bra sätt. Avslutningsvis framgår ordförklaringar och omfattande referensanvisningar. Boken är språkligt lättillgänglig och behandlar ett högaktuellt sakinnehåll, vilket torde motsvara ett stort allmänintresse." Nils-Olof Bjellvi I BTJ OM FÖRFATTARENLennart Bengtsson är professor i dynamisk meteo­rologi. Under sin karriär har han haft en ledande funktion vid utveckling av meteorologiska analys- och prognos­system för praktisk tillämpning inom internationell vädertjänst. Bland annat har han varit chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Max Planck Institute for Meteo­rology och International Space Science Insti­tute. Lennart Bengtsson är medlem i Kungliga veten­skaps­aka­demien och hedersmedlem i bland annat American Meteo­rological Society och Euro­­­pean Geo­physical Union. Han har publicerat över 230 akademiska papers i ämnena meteorologi och klimatologi. »Vad händer med klimatet?« är hans första populärt inriktade bok. KOLLEGORNAS SYN "Lennart Bengtsson, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, internationellt meriterad forskare inom meteorologi/klimatologi som innehaft professurer på flera lärosäten i Europa är författare till boken Vad händer med klimatet?, en bok som verkligen ger en vetenskapligt grundad behandling av just den frågan. Boken fyller ett uppdämt faktabehov som föreligger sedan floran av klimatinlägg i media vuxit sig allt vildare ... Den rekommenderas för alla som vill ha en bra utgångspunkt för att kritiskt kunna följa och möjligen delta i debatten." Bengt Söderberg, meteorolog och pensionerad chef för Försvarets vädertjänst, och Hilding Sundqvist, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet »[Denna bok] är skriven av en av världens främs­ta experter inom klimatforskningen, med stora kunskaper om hur klimatsystemet fungerar med eller utan påverkan av mänsklig aktivitet. Lennart Bengtsson är internationellt erkänd och ledande inom atmosfärsvetenskap.« André Berger, Georges Lemaître Center for Earth and Climate Research, Belgien »[Lennart Bengtssons] unika kompetenser gjor­de att jag i egenskap av chef för International Space Science Institute erbjöd honom rollen som den första chefen för Earth Science, en befattning som han innehade åren 2007 2013. Jag är stolt över att ha fått samarbeta med denne enastående fysiker och världskände expert inom meteorologi och ­klimatforskning.« Roger-Maurice Bonnet, International Space Science Institute, Schweiz »Lennart Bengtsson, en erfaren och mycket an­sedd me­teo­rolog och klimatexpert, lägger här fram en realistisk men samtidigt optimis­tisk bedömning av tillgängliga förändringsalter­nativ.« Klaus Hasselmann, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Tyskland


 • Höjd: 20.8

  Bredd: 15.8

  Nettovikt: 0.506 kg

  Antal Sidor: 244

  Författare: Lennart Bengtsson

  Bokformulär: Hardback

  Språk: sv, sv

  Förlag: Karneval förlag

Vad händer med klimatet? : en klimatforskares syn på jordens klimat
Produktnummer: BI_9789188729262

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK