{:id=>9, :name=>"Buuks.se", :url=>"https://buuks.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Varför det mesta du vet om covid-19 är fel : en evidensbaserad utvärdering_0
Varför det mesta du vet om covid-19 är fel : en evidensbaserad utvärdering
 • Beskrivning
 • Information
Hur farlig är covid-19? Fungerar lockdown? Fungerar tester och ansiktsmasker? Varför har Sverige fler döda än Norge? Är vaccinerna säkra och effektiva? Det är frågor som har diskuterats intensivt under covidpandemin. Men hur ska de bäst besvaras?Det finns bara ett förnuftigt sätt att göra det på, menar ­Sebastian Rushworth. Nämligen att granska det ­veten­skap­liga stödet för var och en av dem.I sin bok Varför det mesta du vet om covid-19 är fel presenterar han en utvärdering av pandemin som bygger på de senaste och mest gedigna forsk­nings­studierna.En av bokens slutsatser är att flera av de åtgärder som världens regeringar inklusive Sveriges har vidtagit mot covid inte har varit grundade på fakta. Ibland har åtgärderna varit utan verkan. Ibland har de orsakat mycket större skador än själva viruset.Sebastian Rushworth är AT-läkare. Sedan augusti 2020 driver han en blogg om vetenskap och hälsa som fått stor internationell uppmärksamhet.Sagt om första upplagan av Varför det mesta du vet om covid-19 är fel:"Läs denna bok!!! Enkel och briljant." David Eberhard på Twitter "Fräscht mästerverk. Nutidshistoria blir inte bättre än så här." Alexander Bard på Facebook "Men åååh så jag längtat efter denna bok. Som att öppna ett fönster i ett extremt kvavt rum." Hanne Kjöller på Twitter "Det är angeläget att [böckerna] läses och diskuteras. Enorma pengar och oändligt med prestige från politiker, ledarskribenter, läkare och forskare har lagts ned på lockdowns och hårda restriktioner som strategi. Att därför erkänna det som, enligt Ljungqvist och Rushworth, fakta nu alltmer tydligt visar, att lockdowns inte fungerar, är kanske i det närmsta otänkbart Ändå måste vi våga påbörja diskussionen. Om Ljungqvist och Rushworth har rätt i sina resonemang står vi inför en smärtsam självrannsakan och omvärdering av hur världen bemött pandemin. Om de har rätt är detta en game changer av Guds nåde." Jonas Gardell i Expressen (i artikeln tas även upp boken Corona. Ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi av Fredrik Charpentier Ljungqvist) "Probably the best book out there on COVID-19, based on research from the most recognized international medical journals." Lars Jørgensen på Facebook "Fastän jag ägnat mycket tid under det senaste året åt att försöka skapa mig något slags förståelse av vad detta virus är och framför allt hur man ska begripa de olika samhällenas reaktion som uppenbarligen bara delvis bestäms av mikroben och den sjukdom den orsakar så har jag aldrig ­tidigare kommit i närheten av den sammanhängande och vetenskapligt grundade berättelse som Rushworth presenterar (vilket inte nödvändigtvis betyder att han har rätt på alla punkter utan bara att jag inte kan urskilja någon som har rättare). Boken är bara 130 sidor pedagogiskt formulerad text med rikhaltigt vetenskapligt underlag och därtill näst intill begripliga förklaringar till den vetenskapliga hanteringen av frågan. Allt verkar så vederhäftigt och tydligt en medicinskt oskolad människa kan begära." Patrik Engellau på Det goda samhället "Sebastian Rushworth skriver mycket om Covid-19 som både är intressant och insiktsfullt. Kritiker hävdar att han är ung, relativt oerfaren och endast en AT-läkare under utbildning och ingen expert. Jag som har erfarenhet och expertis inom flera relevanta områden för att kunna förstå problematiken ur flera perspektiv uppskattar dock det han skriver och anser att det han för fram tillför mer än de vältitulerade experter som lyfts fram i media, vars slutsatser man överhuvudtaget inte granskar på djupet eller kritiserar. De har fina titlar och forskningsmeriter och är trovärdiga källor för information heter det.Jag bryr mig föga om vad någon har för titlar eller hur gamla eller erfarna de är om de för seriösa och logiska resonemang utifrån existerande fakta. Sebastian är en individ som liksom jag själv har förmågan att frigöra sig ifrån de slutsatser som dragits av andra och analysera och lägga pussel för att själv komma fram till de mest logiska förklaringarna. En intelligent ­fritänkare som inte låter sig manipuleras utan går in på djupet när han söker svar. Det gillar jag och uppskattar. En frisk fläkt i dagens polariserade svart-vita världsuppfattning Man kan aldrig köpa slutsatser som olika forskare drar i vetenskapliga artiklar rakt av, utan man måste alltid titta på hur experimenten är designade, metoder, kontroller och mätpunkter man har använt och hur man ­presenterar data för läsarna. Det tar tid och kraft men är nödvändigt eftersom det finns så mycket konstiga tolkningar och dåligt genomförda ­studier. När det gäller Covid-19 är det också enligt min uppfattning värre än ­vanligt på den fronten och jag har sällan sett så mycket undermålig forskning ­publiceras i den vetenskaplig litteraturen." Ann-Cathrin Engwall på Facebook "Mitt slutintryck är att det är en bra och välskriven bok som ger en hel del värdefull information." Lars Bern på Anthropocene "[Boken] är nyttig på många sätt och vis. Vi har att göra med en ­författare som är öppen med egna missbedömningar, till skillnad från många i det alarmistiska lägret som stävar vidare från misslyckade profetior som om ingenting hänt. Rushworth bygger vidare både på sina framgångar och felbedömningar och resultatet blir en balanserad och nykter skildring som lugnt pulvriserar många av de mest hysteriska myterna kring Kinasjukan. Det är i grunden en bok som alla kan få utdelning av." Paul Pascalau på Facebook "Boken är mycket läsvärd och mycket nödvändig i dagens situation. Den borde vara obligatorisk i läkarutbildningen och finnas i bokhyllan hos varje region- och kommunalpolitiker och sjukvårdsadministratör!" Sven Erik Nordin på Svaradoktorn "Rushworths bok är säkerligen en kontroversiell, men viktig och relativt lätt- tillgänglig bok, för den går tvären mot all den information som media dagligen bombarderar oss med. När detta skrivs meddelas i Sveriges Radio att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) startat utbildning för kommunikatörer för att motverka desinformation om vacciner, en utbildning som sades bygga på vetenskaplig grund. MSB har då i Rushworth bok en studie man kan använda sig av." Jan-Erik Gustafsson på Global Politics "Den unge svenske akutläkaren Sebastian Rushworths bok är lysande kompakt läsning om grundläggande vetenskapsteori som sedan appliceras på den faktiska vetenskapliga evidensen kring Covid-19. Boken är i sig läsvärd för de inledande kapitlen om vetenskapsteori och hur man läser vetenskapliga studier och statistik, sidor som betalar av sig för att förstå resten av bokens fokusering på pandemin med viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19." Lars Wilderäng på Cornucopia "Boken bör läsas av alla som vill förstå det vi nu upplever." Stefan Lindgren på 8 dagar"Covid-19 har utlöst en pandemi och en panik. Många människor har blivit förvirrade av den störtflod av ofta motsägelsefull information som vällt fram i pandemins spår. Sebastian Rushworth har på sin blogg givit röst åt det eftertänksamma ­för­nuftet och försökt hjälpa oss att förstå vad som händer. Hans erfarenheter som läkare till covidsjuka har bidragit till att ge honom en god förståelse både för sjukdomen och reak­tionerna på den. I sin bok går Sebastian Rushworth på ett klart och redigt sätt igenom viktiga delar av vetenskapen. Om du vill veta vad som verkligen sker kring covid-19 kan jag helhjärtat rekommen­de­ra den. Boken kommer att göra dig en hel del ­klokare. Och att bli klokare tror jag är vad vi alla strävar efter." Malcolm Kendrick, läkare, bloggare och författare

 • Hur farlig är covid-19? Fungerar lockdown? Fungerar tester och ansiktsmasker? Varför har Sverige fler döda än Norge? Är vaccinerna säkra och effektiva? Det är frågor som har diskuterats intensivt under covidpandemin. Men hur ska de bäst besvaras?Det finns bara ett förnuftigt sätt att göra det på, menar ­Sebastian Rushworth. Nämligen att granska det ­veten­skap­liga stödet för var och en av dem.I sin bok Varför det mesta du vet om covid-19 är fel presenterar han en utvärdering av pandemin som bygger på de senaste och mest gedigna forsk­nings­studierna.En av bokens slutsatser är att flera av de åtgärder som världens regeringar inklusive Sveriges har vidtagit mot covid inte har varit grundade på fakta. Ibland har åtgärderna varit utan verkan. Ibland har de orsakat mycket större skador än själva viruset.Sebastian Rushworth är AT-läkare. Sedan augusti 2020 driver han en blogg om vetenskap och hälsa som fått stor internationell uppmärksamhet.Sagt om första upplagan av Varför det mesta du vet om covid-19 är fel:"Läs denna bok!!! Enkel och briljant." David Eberhard på Twitter "Fräscht mästerverk. Nutidshistoria blir inte bättre än så här." Alexander Bard på Facebook "Men åååh så jag längtat efter denna bok. Som att öppna ett fönster i ett extremt kvavt rum." Hanne Kjöller på Twitter "Det är angeläget att [böckerna] läses och diskuteras. Enorma pengar och oändligt med prestige från politiker, ledarskribenter, läkare och forskare har lagts ned på lockdowns och hårda restriktioner som strategi. Att därför erkänna det som, enligt Ljungqvist och Rushworth, fakta nu alltmer tydligt visar, att lockdowns inte fungerar, är kanske i det närmsta otänkbart Ändå måste vi våga påbörja diskussionen. Om Ljungqvist och Rushworth har rätt i sina resonemang står vi inför en smärtsam självrannsakan och omvärdering av hur världen bemött pandemin. Om de har rätt är detta en game changer av Guds nåde." Jonas Gardell i Expressen (i artikeln tas även upp boken Corona. Ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi av Fredrik Charpentier Ljungqvist) "Probably the best book out there on COVID-19, based on research from the most recognized international medical journals." Lars Jørgensen på Facebook "Fastän jag ägnat mycket tid under det senaste året åt att försöka skapa mig något slags förståelse av vad detta virus är och framför allt hur man ska begripa de olika samhällenas reaktion som uppenbarligen bara delvis bestäms av mikroben och den sjukdom den orsakar så har jag aldrig ­tidigare kommit i närheten av den sammanhängande och vetenskapligt grundade berättelse som Rushworth presenterar (vilket inte nödvändigtvis betyder att han har rätt på alla punkter utan bara att jag inte kan urskilja någon som har rättare). Boken är bara 130 sidor pedagogiskt formulerad text med rikhaltigt vetenskapligt underlag och därtill näst intill begripliga förklaringar till den vetenskapliga hanteringen av frågan. Allt verkar så vederhäftigt och tydligt en medicinskt oskolad människa kan begära." Patrik Engellau på Det goda samhället "Sebastian Rushworth skriver mycket om Covid-19 som både är intressant och insiktsfullt. Kritiker hävdar att han är ung, relativt oerfaren och endast en AT-läkare under utbildning och ingen expert. Jag som har erfarenhet och expertis inom flera relevanta områden för att kunna förstå problematiken ur flera perspektiv uppskattar dock det han skriver och anser att det han för fram tillför mer än de vältitulerade experter som lyfts fram i media, vars slutsatser man överhuvudtaget inte granskar på djupet eller kritiserar. De har fina titlar och forskningsmeriter och är trovärdiga källor för information heter det.Jag bryr mig föga om vad någon har för titlar eller hur gamla eller erfarna de är om de för seriösa och logiska resonemang utifrån existerande fakta. Sebastian är en individ som liksom jag själv har förmågan att frigöra sig ifrån de slutsatser som dragits av andra och analysera och lägga pussel för att själv komma fram till de mest logiska förklaringarna. En intelligent ­fritänkare som inte låter sig manipuleras utan går in på djupet när han söker svar. Det gillar jag och uppskattar. En frisk fläkt i dagens polariserade svart-vita världsuppfattning Man kan aldrig köpa slutsatser som olika forskare drar i vetenskapliga artiklar rakt av, utan man måste alltid titta på hur experimenten är designade, metoder, kontroller och mätpunkter man har använt och hur man ­presenterar data för läsarna. Det tar tid och kraft men är nödvändigt eftersom det finns så mycket konstiga tolkningar och dåligt genomförda ­studier. När det gäller Covid-19 är det också enligt min uppfattning värre än ­vanligt på den fronten och jag har sällan sett så mycket undermålig forskning ­publiceras i den vetenskaplig litteraturen." Ann-Cathrin Engwall på Facebook "Mitt slutintryck är att det är en bra och välskriven bok som ger en hel del värdefull information." Lars Bern på Anthropocene "[Boken] är nyttig på många sätt och vis. Vi har att göra med en ­författare som är öppen med egna missbedömningar, till skillnad från många i det alarmistiska lägret som stävar vidare från misslyckade profetior som om ingenting hänt. Rushworth bygger vidare både på sina framgångar och felbedömningar och resultatet blir en balanserad och nykter skildring som lugnt pulvriserar många av de mest hysteriska myterna kring Kinasjukan. Det är i grunden en bok som alla kan få utdelning av." Paul Pascalau på Facebook "Boken är mycket läsvärd och mycket nödvändig i dagens situation. Den borde vara obligatorisk i läkarutbildningen och finnas i bokhyllan hos varje region- och kommunalpolitiker och sjukvårdsadministratör!" Sven Erik Nordin på Svaradoktorn "Rushworths bok är säkerligen en kontroversiell, men viktig och relativt lätt- tillgänglig bok, för den går tvären mot all den information som media dagligen bombarderar oss med. När detta skrivs meddelas i Sveriges Radio att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) startat utbildning för kommunikatörer för att motverka desinformation om vacciner, en utbildning som sades bygga på vetenskaplig grund. MSB har då i Rushworth bok en studie man kan använda sig av." Jan-Erik Gustafsson på Global Politics "Den unge svenske akutläkaren Sebastian Rushworths bok är lysande kompakt läsning om grundläggande vetenskapsteori som sedan appliceras på den faktiska vetenskapliga evidensen kring Covid-19. Boken är i sig läsvärd för de inledande kapitlen om vetenskapsteori och hur man läser vetenskapliga studier och statistik, sidor som betalar av sig för att förstå resten av bokens fokusering på pandemin med viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19." Lars Wilderäng på Cornucopia "Boken bör läsas av alla som vill förstå det vi nu upplever." Stefan Lindgren på 8 dagar"Covid-19 har utlöst en pandemi och en panik. Många människor har blivit förvirrade av den störtflod av ofta motsägelsefull information som vällt fram i pandemins spår. Sebastian Rushworth har på sin blogg givit röst åt det eftertänksamma ­för­nuftet och försökt hjälpa oss att förstå vad som händer. Hans erfarenheter som läkare till covidsjuka har bidragit till att ge honom en god förståelse både för sjukdomen och reak­tionerna på den. I sin bok går Sebastian Rushworth på ett klart och redigt sätt igenom viktiga delar av vetenskapen. Om du vill veta vad som verkligen sker kring covid-19 kan jag helhjärtat rekommen­de­ra den. Boken kommer att göra dig en hel del ­klokare. Och att bli klokare tror jag är vad vi alla strävar efter." Malcolm Kendrick, läkare, bloggare och författare


 • Bredd: 13.2

  Höjd: 20.5

  Nettovikt: 0.222 kg

  Antal Sidor: 175

  Författare: Sebastian Rushworth

  Bokformulär: Paperback / softback

  Förlag: Karneval förlag

Varför det mesta du vet om covid-19 är fel : en evidensbaserad utvärdering
Produktnummer: BI_9789189494015

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK